Gürcistan için Genel Bilgiler Gürcistan Bayrak İkonu

Gürcistan başkenti neresidir?Tiflis Ülkelerin Başkentleri Listesi
Gürcistan toplam yüzölçümü nedir? (km2)69.700 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Gürcistan nüfusu nedir? (2020)3.989.167 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Gürcistan ortanca yaşı kaçtır ?38 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Gürcistan ISO ülke kodu nedir? (2 harf)GE Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Gürcistan ISO ülke kodu nedir? (3 harf)GEO Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Gürcistan hangi kıtadadır?Asya Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Gürcistan para birimi nedir?Gürcü Larisi Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Gürcistan para birimi kodu nedir?GEL Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Gürcistan telefon kodu nedir?+995 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Gürcistan hangi dil konuşulur?Gürcüce Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Gürcüce ?KA Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Gürcistan TLD internet kodu nedir?.ge Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Gürcistan en yüksek yeri neresidir?Shkhara (5201 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Gürcistan en alçak yeri neresidir?Kara Deniz (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Gürcistan için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)11
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)63
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)9,9
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)7,8
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)5
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)2,1
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)216
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)1
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)1
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)1
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)1
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)1
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)1
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)2,1
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)2,1
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)1
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)1
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)285
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)9
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)2
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)2
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)15
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (INT, cari US $)52.690.800
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (INT, şu anki ABD Doları)1.316.750
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (INT, cari ABD $)51.374.000
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)2.512.160.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (INT, geçerli US $)75.991.400
Dünya haritası ikonu Dış borç üzerinde faiz ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (INT, cari ABD $)567.347.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli faiz ödemeleri (INT, cari ABD doları)3.132.200.000
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)14,77
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)189
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)396,4
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)1,5
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)6
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)112
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)71
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)100
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)8
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)7
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)9
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)83,7339
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (INT, geçerli US $)2.436.170.000
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)1.555.370
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (DIS, mevcut ABD $)1.555.370
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)716.305.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (DIS, mevcut US $)556.764.000
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve halka açık garantiler (PPG) (DIS, cari ABD $)717.861.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli ödemeler (DIS, cari ABD $)717.861.000
Dünya haritası ikonu PPG, çift yönlü (DIS, mevcut ABD $)159.541.000
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)12.898.000
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (AMT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (AMT, mevcut ABD $)12.898.000
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)203.443.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (AMT, geçerli ABD $)140.310.000
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)14,246
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)15,504
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)12,749
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)30,92
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)29,13
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)34,758
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam2.011.760
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)45,752
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)67,622
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)78,761
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)73,4983
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)57,888
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)73,326
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)83,438
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)63,713
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)38,933
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)50,299
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)26,225
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)44,059
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)39,479
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)49,333
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) temel ödemeler (AMT, cari ABD $)216.341.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (AMT, mevcut ABD $)1.770.240.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, uzun vadeli (AMT, cari ABD $)1.986.580.000
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (AMT, geçerli US $)63.133.300
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)13,269
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)20,077
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)5,43
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)21.660,2
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)19,321
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)12,285
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)27,423
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)49,131
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)48,792
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)49,521
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)48,865
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)48,551
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)49,225
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)57,989
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)66,55
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)50,508
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)50,869
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)51,208
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)50,479
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)2,004
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)2,656
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)1,253
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)26,895
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)35,647
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)17,11
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)42,672
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)40,443
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)45,237
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)12,7272
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)2.258.210.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)1.287.410.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)1.536.880.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)-6.022.710
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)7,15154
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)1.268.910.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)71,05
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)21,8829
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)10.917.400.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)927.934
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)4.600.500.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)4.944.270.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)0,772907
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)9.544.770.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)1.372.640.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)2,7366
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)47.050.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)1.372.900.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)122.078.000
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)-707.242.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)-986.190.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)-52.534.100
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-3.736.440.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)-1.560.590.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-706.039.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)-899.215.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)-5,03703
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)-893.731.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)169.884.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)160.320.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)1,59341
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)282.723.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)27,1029
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)5,8
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)52,6445
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)13.184.000.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)40.652.800
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)2.424.650.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)8.680.710.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)5,79915
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)11.105.400.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)2.078.680.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)5,50789
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)39,5935


Bu sayfayı paylaşın