Fransa için Genel Bilgiler Fransa Bayrak İkonu

Fransa başkenti neresidir?Paris Ülkelerin Başkentleri Listesi
Fransa toplam yüzölçümü nedir? (km2)643.801 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Fransa nüfusu nedir? (2020)65.273.511 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Fransa ortanca yaşı kaçtır ?42 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Fransa ISO ülke kodu nedir? (2 harf)FR Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Fransa ISO ülke kodu nedir? (3 harf)FRA Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Fransa hangi kıtadadır?Avrupa Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Fransa para birimi nedir?Euro Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Fransa para birimi kodu nedir?EUR Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Fransa telefon kodu nedir?+33 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Fransa hangi dil konuşulur?Fransızca Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Fransızca ?FR Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Fransa TLD internet kodu nedir?.fr Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Fransa en yüksek yeri neresidir?Mont Blanc (4810 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Fransa en alçak yeri neresidir?Étang de Lavalduc (-10 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Fransa için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)9,099
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,932
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)9,288
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)39,69
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)7
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)11
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)9
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)213
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)60,7
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)0,2
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)9
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)10,5
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)50
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)139
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)5
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)5
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)5
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)4
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)4
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)4
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)0,7
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0,7
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)8
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)42
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)447
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)4
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)1,9
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)0,5
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)0
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)5
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlk öğretim, süre (yıl)3
Dünya haritası ikonu Zorunlu eğitim, süre (yıl)10
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)0,5
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)0
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)0
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)53
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)47
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)0
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)6
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)32
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)8
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)76,8046
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)20,963
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)21,131
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)20,751
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam30.316.800
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)47,7863
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)54,876
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)59,751
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)84,0973
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)50,249
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)71,721
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)75,72
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)67,692
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)37,929
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)41,494
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)34,204
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)77,275
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)66,963
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)88,959
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)20,148
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)29,537
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)9,51
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)97.407,5
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,326
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,141
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,536
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)88,419
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)85,689
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)91,513
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)7,415
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,471
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,218
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)49,883
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)54,414
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)45,582
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)11,581
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)14,311
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,487
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,166
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)5,84
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)2,269
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)29,978
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)32,726
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)27,106
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)2,577
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)3,5
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)1,531
Dünya haritası ikonu S & P Global Hisse Senedi Endeksleri (yıllık% değişim)26,4556
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)0,988303
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)26.837.600.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)983.931.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)34.611.000.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)-5.409.810.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)1,87952
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)51.038.700.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)21,6755
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)15,9052
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)1.103.260.000.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)15.960.500.000
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)294.035.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)597.146.000.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)8,42372
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)891.182.000.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)212.080.000.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)15,8155
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)2.175.620.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)-50.380.600.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)3.162.630.000
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)-102.921.000.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)4.683.210.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)-16.240.800.000
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-52.568.400.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)-28.450.600.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)60.412.400.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)-32.483.700.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)0,678264
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)-18.418.400.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)15.087.800.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)44.315.700.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)2,05198
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)55.721.900.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)19,127
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)4,8
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)19,4208
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)1.071.300.000.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)12.982.100.000
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)269.917.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)649.715.000.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)6,62817
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)919.632.000.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)151.668.000.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)14,8413
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)20,7677


Bu sayfayı paylaşın