Yemen için Genel Bilgiler Yemen Bayrak İkonu

Yemen başkenti neresidir?Sanaa Ülkelerin Başkentleri Listesi
Yemen toplam yüzölçümü nedir? (km2)527.968 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Yemen nüfusu nedir? (2020)29.825.964 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Yemen ortanca yaşı kaçtır ?20 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Yemen ISO ülke kodu nedir? (2 harf)YE Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Yemen ISO ülke kodu nedir? (3 harf)YEM Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Yemen hangi kıtadadır?Asya Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Yemen para birimi nedir?Yemen Riyali Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Yemen para birimi kodu nedir?YER Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Yemen telefon kodu nedir?+967 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Yemen hangi dil konuşulur?Arapça Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Arapça ?AR Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Yemen TLD internet kodu nedir?.ye Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Yemen en yüksek yeri neresidir?Jabal An-Nabi Shu'ayb (3666 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Yemen en alçak yeri neresidir?Umman Denizi (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Yemen için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)0,33
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)5,4
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)26,6
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)13,8
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)44
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)1,6
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)11,3
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)248
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)6
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)7
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)6
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)40
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)41
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)40,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)40,2
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)40,2
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)6
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)19
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)645
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)0
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)3
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (INT, cari US $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (INT, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)70.915.600
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (INT, geçerli US $)45.525.800
Dünya haritası ikonu Dış borç üzerinde faiz ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (INT, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli faiz ödemeleri (INT, cari ABD doları)70.915.600
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)12,809
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)11,993
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)22,794
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)668.279.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (DIS, mevcut US $)537.842.000
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve halka açık garantiler (PPG) (DIS, cari ABD $)668.279.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli ödemeler (DIS, cari ABD $)668.279.000
Dünya haritası ikonu PPG, çift yönlü (DIS, mevcut ABD $)130.438.000
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (AMT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)380.733.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (AMT, geçerli ABD $)224.369.000
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)23,388
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)22,738
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)30,739
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam6.814.140
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)7,58077
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)38,448
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)70,873
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)8,22175
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)5,827
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)39,468
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)72,384
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)6,085
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)26,86
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)48,538
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)4,438
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)53,896
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)55,904
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)25,886
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) temel ödemeler (AMT, cari ABD $)380.733.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, uzun vadeli (AMT, cari ABD $)380.733.000
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (AMT, geçerli US $)156.363.000
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)10,495
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)10,153
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)15,262
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)5.703,24
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)12,175
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)10,313
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)38,15
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)47,297
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)48,401
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)31,896
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)45,354
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)43,889
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)65,795
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)33,523
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)62,373
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)4,499
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)52,703
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)51,599
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)68,104
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,349
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)7,711
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)2,308
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)20,578
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)37,502
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)3,074
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)35,609
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)33,942
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)58,853
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)3.770.580.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)-370.983.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)3.331.220
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)1,3
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)0
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)0
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)187
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)6
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)31,763
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (INT, geçerli US $)25.389.800


Bu sayfayı paylaşın