Güney Sudan için Genel Bilgiler Güney Sudan Bayrak İkonu

Güney Sudan başkenti neresidir?Juba Ülkelerin Başkentleri Listesi
Güney Sudan toplam yüzölçümü nedir? (km2)644.329 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Güney Sudan nüfusu nedir? (2020)11.193.725 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Güney Sudan ortanca yaşı kaçtır ?19 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Güney Sudan ISO ülke kodu nedir? (2 harf)SS Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Güney Sudan ISO ülke kodu nedir? (3 harf)SSD Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Güney Sudan hangi kıtadadır?Afrika Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Güney Sudan para birimi nedir?Güney Sudan Lirası Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Güney Sudan para birimi kodu nedir?SSP Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Güney Sudan telefon kodu nedir?+211 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Güney Sudan hangi dil konuşulur?İngilizce Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - İngilizce ?EN Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Güney Sudan TLD internet kodu nedir?.ss Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Güney Sudan en yüksek yeri neresidir?Kinyeti (3187 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Güney Sudan en alçak yeri neresidir?Beyaz Nil (350 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Güney Sudan için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddet yüzünden yerinden edilmiş toplam (kişi sayısı)1.475.000
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, afetlerle ilgili yeni yer değiştirme (vaka sayısı)596.000
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddete bağlı yeni yer değiştirme (vaka sayısı)337.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ihracatının yüzdesi)0,866041
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ihracatının% 'si)3,79928
Dünya haritası ikonu Ticari hizmet ihracatı (mevcut ABD $)677.948.000
Dünya haritası ikonu Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si)85,7831
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (mevcut ABD $)873.000.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si)9,55155
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si)1,05993
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si)73,9905
Dünya haritası ikonu Ticari hizmet ithalatı (mevcut ABD $)1.577.050.000
Dünya haritası ikonu Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si)21,5443
Dünya haritası ikonu Tüberküloz insidansı (100.000 kişi başına)227
Dünya haritası ikonu Tüberküloz vaka tespit oranı (%, tüm formlar)79
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar (nüfusun% 'si)59,7051
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)8,06096
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)73,3061
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan kişiler (halkın% 'si)5,6
Dünya haritası ikonu En az temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si)16,0552
Dünya haritası ikonu En azından temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)41,7908
Dünya haritası ikonu En azından temel sağlık hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)9,27745
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, kızamık (12-23 aylık çocukların% 'si)72
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, DPT (12-23 aylık çocukların% si)73
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, HepB3 (bir yaşındaki çocukların% 'si)73
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (merkezi yönetim harcamalarının yüzdesi)5,46673
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (GSYİH'nin% 'si)3,02108
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (mevcut LCU)49.348.200.000
Dünya haritası ikonu Silah ithalatı (SIPRI trend göstergesi değerleri)8.000.000
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)49,4404
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)7.063.980.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)1.198.300
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)2.360.140.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)4.041.740.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)2,27539
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)6.401.880.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)662.100.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)47,5759
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)62,9615
Dünya haritası ikonu Ürün ithalatı (geçerli ABD $)1.255.000.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si)3,40526
Dünya haritası ikonu En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler (nüfusun% 'si)41,1866
Dünya haritası ikonu En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)70,0177
Dünya haritası ikonu En azından temel içme suyu hizmetlerini kullanan insanlar, kırsal kesim (kırsal nüfusun% 'si)33,5936
Dünya haritası ikonu Ev içi şiddet konusunda mevzuat mevcuttur (1 = evet; 0 = hayır)0
Dünya haritası ikonu Yasa, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamasını zorunlu kılar (1 = evet; 0 = hayır)1
Dünya haritası ikonu Kanun, kadın ve erkekler için eşit değerdeki çalışmalarda eşit ücret ödenmesini zorunlu kılmaktadır (1 = evet; 0 = hayır)1
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)32,3636
Dünya haritası ikonu Sabit geniş bant abonelikler (her 100 kişi için)0,00183265
Dünya haritası ikonu Sabit geniş bant abonelikler200
Dünya haritası ikonu Mobil hücresel abonelikler (her 100 kişi için)30,0201
Dünya haritası ikonu Mobil hücresel abonelikler3.276.150
Dünya haritası ikonu Kamu sektörü derecelendirmesinde CPIA şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu CPIA ticaret notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA yapısal politikaları kümelenme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu Sosyal içerme / eşitlik kümelenmesi ortalaması için CPIA politikaları (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,6
Dünya haritası ikonu Gelir seferberliği derecesinin CPIA etkinliği (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA kamu sektörü yönetimi ve kurumları küme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,4
Dünya haritası ikonu CPIA sosyal koruma derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1
Dünya haritası ikonu CPIA mülkiyet hakları ve kural tabanlı yönetim derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu Kamu kaynak kullanım oranının CPIA hakkaniyeti (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu Kamu yönetim derecelendirme notunun CPIA kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1
Dünya haritası ikonu CPIA makroekonomik yönetim notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu IDA kaynak tahsis endeksi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,625
Dünya haritası ikonu CPIA insan kaynakları derecelendirme binası (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA cinsiyet eşitliği değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu CPIA maliye politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)1
Dünya haritası ikonu CPIA finansal sektör notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA bütçe ve mali yönetim notunun kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1
Dünya haritası ikonu Çevresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi için CPIA politikası ve kurumları (1 = düşük ila 6 = yüksek)1
Dünya haritası ikonu CPIA ekonomik yönetim kümelenmesi ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu CPIA borç politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu CPIA iş düzenleme ortamı değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (GSYİH'nin% 'si)41,8359
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus (toplamın% 'si)20,846
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus2.274.960
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus artışı (yıllık%)3,1279
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus (toplam nüfusun% 'si)79,154
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus artışı (yıllık%)1,10393
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus8.638.210
Dünya haritası ikonu Nüfus, erkek (toplamın% 'si)49,5231
Dünya haritası ikonu Nüfus, erkek5.404.540
Dünya haritası ikonu Nüfus, kadın (toplamın% 'si)50,4769
Dünya haritası ikonu Nüfus, kadın5.508.630
Dünya haritası ikonu Nüfus, toplam10.913.200
Dünya haritası ikonu Nüfus artışı (yıllık%)1,52248
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı, genç (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)82,3845
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı, yaşlı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)5,42835
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)87,8128
Dünya haritası ikonu Nüfus 80 yaş ve üstünde, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,200785
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 80 ve üzeri, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,357948
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 75-79, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,395936
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 75-79, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,591599
Dünya haritası ikonu Nüfus 70-74 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,690531
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 70-74, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,932419
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü (toplamın% 'si)2,8903
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üstü nüfus toplamı315.423
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü, erkek (toplamın% 'si)2,44782
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üstü nüfus, erkek132.294
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü, kadın (toplamın% 'si)3,32441
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üzeri nüfus183.129
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 65-69, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,16057
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 65-69, kadın (kadın nüfusunun% 'si)1,44245
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 60-64, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,74503
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 60-64, kadın (kadın nüfusunun% 'si)2,05794
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 55-59, erkek (erkek nüfusun% 'si)2,41231
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 55-59, kadın (kadın nüfusunun% 'si)2,76093
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 50-54, erkek (erkek nüfusun% 'si)3,29092
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 50-54, kadın (kadın nüfusunun% 'si)3,69304
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 45-49, erkek (erkek nüfusun% 'si)4,18842
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 45-49, kadın (kadın nüfusunun% 'si)4,63852
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 40-44, erkek (erkek nüfusun% 'si)4,63079
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 40-44, kadın (kadın nüfusunun% 'si)5,1007
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 35-39, erkek (erkek nüfusun% 'si)4,58849
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 35-39, kadın (kadın nüfusunun% 'si)4,97483
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 30-34, erkek (erkek nüfusun% 'si)4,56935
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 30-34, kadın (kadın nüfusunun% 'si)4,73915
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlk öğretim, süre (yıl)3
Dünya haritası ikonu Zorunlu eğitim, süre (yıl)8
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 25-29, erkek (erkek nüfusun% 'si)5,54902
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 25-29, kadın (kadın nüfusunun% 'si)5,25529
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 20-24, erkek (erkek nüfusun% 'si)9,09866
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 20-24, kadın (kadın nüfusunun% 'si)8,53816
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64 (toplamın% 'si)53,2445
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, toplam5.810.660
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, erkek (toplamın% 'si)52,6864
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, erkek2.847.460
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, kadın (toplamın% 'si)53,792
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, kadın2.963.200
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-19, erkek (erkek nüfusun% 'si)12,6134
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-19, kadın (kadın nüfusunun% 'si)12,0335
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 10-14, erkek (erkek nüfusun% 'si)15,0916
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 10-14, kadın (kadın nüfusunun% 'si)14,43
Dünya haritası ikonu Nüfus 5-9 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si)16,2364
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 5-9, kadın (kadın nüfusunun% 'si)15,509
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14 (toplamın% 'si)43,8652
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, toplam4.787.080
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14, erkek (toplamın% 'si)44,8657
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, erkek2.424.790
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14, kadın (toplam%)42,8836
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, kadın2.362.300
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-4, erkek (erkek nüfusun% 'si)13,5378
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-4, kadın (kadın nüfusunun% 'si)12,9446
Dünya haritası ikonu A vitamini takviyesi kapsama oranı (6-59 aylık çocukların yüzdesi)89
Dünya haritası ikonu Mülteci nüfusu ülke veya bölgeye göre2.294.980
Dünya haritası ikonu Mülteci nüfusu ülke veya iltica topraklarına göre308.369
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)12,975
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)11,851
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)14,042
Dünya haritası ikonu Resmi döviz kuru (US $, dönem ortalaması)534,511
Dünya haritası ikonu DEC alternatif dönüşüm faktörü (ABD Doları başına LCU)422,493
Dünya haritası ikonu Özel sektöre yönelik yurtiçi krediler (GSYİH'nin% 'si)3,15515
Dünya haritası ikonu Merkezi yönetim talepleri, vb. (% GSYİH)49,3921
Dünya haritası ikonu Kredilendirme için risk primi (borç verme oranı eksi hazine bonosu oranı,%)-4,1165
Dünya haritası ikonu Reel faiz oranı (%)-49,9552
Dünya haritası ikonu Faiz oranı yaygınlığı(borç verme oranı eksi mevduat oranı,%)16,2333
Dünya haritası ikonu Kredi faiz oranı (%)16,2935
Dünya haritası ikonu Mevduat faiz oranı (%)0,0602273
Dünya haritası ikonu Enflasyon, tüketici fiyatları (yıllık%)-6,68732
Dünya haritası ikonu Tüketici fiyat endeksi (2010 = 100)21.061,3
Dünya haritası ikonu Özel sektöre ilişkin talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme)12,9032
Dünya haritası ikonu Net yabancı varlıklar (cari LCU)-593.236.000.000
Dünya haritası ikonu Net iç kredi (cari LCU)1.129.670.000.000
Dünya haritası ikonu Yerel ekonominin diğer sektörlerine ilişkin talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme)13,003
Dünya haritası ikonu Merkezi yönetim üzerindeki talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme)151,428
Dünya haritası ikonu Banka likiditesinde banka aktifleri oranı (%)75,7609
Dünya haritası ikonu Bankaların özel sektöre kullandıkları krediler (GSYİH'nin% 'si)3,08884
Dünya haritası ikonu Karasal ve deniz korunan alanlar (toplam karasal alanın% 'si)15,5015
Dünya haritası ikonu Karasal korunan alanlar (toplam arazi alanının% 'si)15,5015
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)19,213
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)19,756
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)18,714
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam4.345.170
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)51,3038
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)70,929
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)71,01
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)99,7775
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)70,852
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)61,069
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)57,497
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)64,768
Dünya haritası ikonu En büyük şehirde nüfus (kentsel nüfusun% 'si)19,3407
Dünya haritası ikonu En büyük şehirde nüfus439.993
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)61,726
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)62,595
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)60,903
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)49,336
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)46,138
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)52,647
Dünya haritası ikonu Tetanoza karşı korunan yenidoğanlar (%)65
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)1.186.560.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)626.940.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)121.500.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)0,696961
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)3,05753
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)6.078.300.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)1.831.200
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)842.415.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)4.968.590.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)9,55155
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)5.811.000.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)267.300.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)86,694
Dünya haritası ikonu BİT hizmet ihracatı (hizmet ihracatının% 'si, İP)7,763
Dünya haritası ikonu BİT hizmet ihracatı (BoP, şu anki ABD Doları)65.396.700
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)96.560.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)388.930.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)-25.276.900
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)1.900.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)-67.121.700
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)926.852.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)-590.878.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-394.800.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)-567.310.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)-11,7319
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)-596.748.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)196.890.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)0,708245
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12


Bu sayfayı paylaşın