Somali için Genel Bilgiler Somali Bayrak İkonu

Somali başkenti neresidir?Mogadişu Ülkelerin Başkentleri Listesi
Somali toplam yüzölçümü nedir? (km2)637.657 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Somali nüfusu nedir? (2020)15.893.222 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Somali ortanca yaşı kaçtır ?17 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Somali ISO ülke kodu nedir? (2 harf)SO Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Somali ISO ülke kodu nedir? (3 harf)SOM Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Somali hangi kıtadadır?Afrika Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Somali para birimi nedir?Somali Şilini Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Somali para birimi kodu nedir?SOS Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Somali telefon kodu nedir?+252 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Somali hangi dil konuşulur?Somalice, Arapça Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Somalice, Arapça ?SO,AR Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Somali TLD internet kodu nedir?.so Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Somali en yüksek yeri neresidir?Shimbiris (2450 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Somali en alçak yeri neresidir?Hint Okyanusu (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Somali için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)447.000.000
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)24,36
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)9
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)9
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)9
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)70
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)70
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)70
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)198,2
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)198,2
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)5
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)188
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)575
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)0
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)76
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)85
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (INT, cari US $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (INT, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)4.729.610
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (INT, geçerli US $)3.596.610
Dünya haritası ikonu Dış borç üzerinde faiz ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (INT, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli faiz ödemeleri (INT, cari ABD doları)4.729.610
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (INT, geçerli US $)1.133.000
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)300
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)952
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)72,5
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)44
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)350
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)495
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)0
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)0
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)190
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)0
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)20,0396
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)13,955
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)13,583
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)15,361
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)480
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (DIS, mevcut US $)480
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve halka açık garantiler (PPG) (DIS, cari ABD $)480
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli ödemeler (DIS, cari ABD $)480
Dünya haritası ikonu PPG, çift yönlü (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (AMT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)36.987.200
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (AMT, geçerli ABD $)25.535.700
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)24,89
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)24,271
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)27,208
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam3.846.890
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)20,8806
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)46,46
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)74,417
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)25,7858
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)19,189
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)48,015
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)76,807
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)19,886
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)32,961
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)51,992
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)13,907
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)21,171
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)21,476
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)19,994
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) temel ödemeler (AMT, cari ABD $)36.987.200
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, uzun vadeli (AMT, cari ABD $)36.987.200
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (AMT, geçerli US $)11.451.500
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,461
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)7,169
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)3,728
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)6.851,57
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)23,586
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)20,625
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)35,023
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)20,684
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)23,142
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)11,191
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)77,568
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)74,865
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)88,008
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)39,977
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)64,309
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)16,241
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)79,316
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)76,858
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)88,809
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)1,747
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)1,992
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)0,8
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)24,757
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)39,373
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)10,124
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)72,368
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)71,356
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)76,278
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)5,1


Bu sayfayı paylaşın