Somali için Genel Bilgiler Somali Bayrak İkonu

Somali başkenti neresidir?Mogadişu Ülkelerin Başkentleri Listesi
Somali toplam yüzölçümü nedir? (km2)637.657 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Somali nüfusu nedir? (2020)15.893.222 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Somali ortanca yaşı kaçtır ?17 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Somali ISO ülke kodu nedir? (2 harf)SO Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Somali ISO ülke kodu nedir? (3 harf)SOM Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Somali hangi kıtadadır?Afrika Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Somali para birimi nedir?Somali Şilini Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Somali para birimi kodu nedir?SOS Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Somali telefon kodu nedir?+252 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Somali hangi dil konuşulur?Somalice, Arapça Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Somalice, Arapça ?SO,AR Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Somali TLD internet kodu nedir?.so Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Somali en yüksek yeri neresidir?Shimbiris (2450 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Somali en alçak yeri neresidir?Hint Okyanusu (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Somali için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Ulusal yoksulluk sınırlarında yoksul nüfus sayımı oranı (nüfusun% si)54,4
Dünya haritası ikonu Tetanoza karşı korunan yenidoğanlar (%)57
Dünya haritası ikonu Ticaret (GSYİH'nin% 'si)95,8396
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (GSYİH'nin% 'si)-61,2115
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (mevcut LCU)-171.137.000.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (mevcut ABD $)-6.377.960.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (GSYİH'nin% 'si)78,5255
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (mevcut LCU)219.544.000.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (mevcut ABD $)8.182.000.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi sabit sermaye oluşumu (GSYİH'nin% 'si)25,9021
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (cari LCU)72.417.900.000.000
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (mevcut ABD $)2.698.880.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (GSYH'nin yüzdesi)17,314
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (cari LCU)48.407.000.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (mevcut ABD $)1.804.040.000
Dünya haritası ikonu Son tüketim harcamaları (mevcut LCU)378.301.000.000.000
Dünya haritası ikonu Son tüketim harcaması (mevcut ABD $)14.098.600.000
Dünya haritası ikonu Kamu ve kamu garantili borç servisi (GSMH'nın% 'si)0,14819
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) borç servisi (TDS, cari ABD $)15.374.100
Dünya haritası ikonu Borç hizmeti (sadece PPG ve IMF, mal ihracatı, hizmet ve ana gelir yüzdesi)1,08477
Dünya haritası ikonu IMF geri alımları ve ücretleri (TDS, cari ABD $)4.180.700
Dünya haritası ikonu Toplam borç servisi (GSMH'nın% 'si)0,188488
Dünya haritası ikonu Toplam borç servisi (malların, hizmetlerin ve birincil gelirlerin% 'si)1,08477
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda borç servisi, toplam (TDS, cari ABD $)19.554.800
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)16,6514
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)1.735.000.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)6,10392
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)636.000.000
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddet yüzünden yerinden edilmiş toplam (kişi sayısı)3.864.000
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, afetlerle ilgili yeni yer değiştirme (vaka sayısı)1.152.000
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddete bağlı yeni yer değiştirme (vaka sayısı)621.000
Dünya haritası ikonu Savaşla ilgili ölümler (insan sayısı)3.032
Dünya haritası ikonu En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler (nüfusun% 'si)58,2595
Dünya haritası ikonu En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)80,0918
Dünya haritası ikonu En azından temel içme suyu hizmetlerini kullanan insanlar, kırsal kesim (kırsal nüfusun% 'si)38,6454
Dünya haritası ikonu Ev içi şiddet konusunda mevzuat mevcuttur (1 = evet; 0 = hayır)0
Dünya haritası ikonu Yasa, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamasını zorunlu kılar (1 = evet; 0 = hayır)1
Dünya haritası ikonu Kanun, kadın ve erkekler için eşit değerdeki çalışmalarda eşit ücret ödenmesini zorunlu kılmaktadır (1 = evet; 0 = hayır)1
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)19,708
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Rekabetçi fiyatlı sevkiyatların düzenlenmesi kolaylığı (1 = düşük ila 5 = yüksek)2,4
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Ticaret ve taşımayla ilgili altyapının kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek)1,9
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Gümrük işlemlerinin etkinliği (1 = düşük ila 5 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu Sabit geniş bant abonelikler (her 100 kişi için)0,676232
Dünya haritası ikonu Sabit geniş bant abonelikler119.000
Dünya haritası ikonu Sabit telefon abonelikleri (her 100 kişi için)0,517119
Dünya haritası ikonu Sabit telefon abonelikleri91.000
Dünya haritası ikonu Mobil hücresel abonelikler (her 100 kişi için)50,2571
Dünya haritası ikonu Mobil hücresel abonelikler8.844.000
Dünya haritası ikonu Kamu sektörü derecelendirmesinde CPIA şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu CPIA ticaret notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA yapısal politikaları kümelenme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,16667
Dünya haritası ikonu Sosyal içerme / eşitlik kümelenmesi ortalaması için CPIA politikaları (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,4
Dünya haritası ikonu Gelir seferberliği derecesinin CPIA etkinliği (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA kamu sektörü yönetimi ve kurumları küme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,9
Dünya haritası ikonu CPIA sosyal koruma derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA mülkiyet hakları ve kural tabanlı yönetim derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)1
Dünya haritası ikonu Kamu kaynak kullanım oranının CPIA hakkaniyeti (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu Kamu yönetim derecelendirme notunun CPIA kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA makroekonomik yönetim notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu IDA kaynak tahsis endeksi (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,11667
Dünya haritası ikonu CPIA insan kaynakları derecelendirme binası (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA cinsiyet eşitliği değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA maliye politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA finansal sektör notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA bütçe ve mali yönetim notunun kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu Çevresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi için CPIA politikası ve kurumları (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA ekonomik yönetim kümelenmesi ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu CPIA borç politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)1,5
Dünya haritası ikonu CPIA iş düzenleme ortamı değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, RDB imtiyazsız (NFL, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, RDB imtiyazı (NFL, cari ABD $)-2.212.130
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları)-14.372.100
Dünya haritası ikonu IFC, özel garantisiz (NFL, geçerli ABD $)0
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, çok taraflı (NFL, cari ABD $)-14.372.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, IDA (NFL, cari ABD $)-12.160.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, IMF imtiyazsız (NFL, cari ABD $)28.103.300
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az Lisans veya eşdeğer, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)4,27464
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az Lisans veya eşdeğeri, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)7,10833
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az Lisans veya eşdeğer, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)1,44143
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış üst ikincil, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)9,80752
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış üst ikincil, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)15,9833
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış üst ikincil, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)3,63273
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış alt sekonder, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)11,1116
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış alt sekonder, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)17,775
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış alt sekonder, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)4,44926
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Dış borçların bugünkü değeri (GSMH'nın% si)44,1576
Dünya haritası ikonu Dış borçların bugünkü değeri (malların, hizmetlerin ve birincil gelirlerin% 'si)197,953
Dünya haritası ikonu Dış borçların bugünkü değeri (mevcut ABD Doları)3.568.420.000
Dünya haritası ikonu IBRD kredileri ve IDA kredileri (DOD, şu anki ABD Doları)104.582.000
Dünya haritası ikonu PPG, IDA (DOD, geçerli US $)104.582.000
Dünya haritası ikonu Kısa vadeli borçlar (toplam dış borcun% 'si)28,2951
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, kısa vadeli (DOD, cari ABD doları)1.178.210.000
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, kamu ve kamu garantili (PPG) (DOD, mevcut ABD $)2.339.430.000
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, uzun vadeli (DOD, mevcut ABD $)2.339.430.000
Dünya haritası ikonu IMF kredisinin kullanımı (DOD, geçerli US $)646.339.000
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları (GSMH'nın% si)51,5273
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, toplam (DOD, cari ABD $)4.163.980.000
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus (toplamın% 'si)47,324
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus8.327.850
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus artışı (yıllık%)4,33036
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus (toplam nüfusun% 'si)52,676
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus artışı (yıllık%)1,94993
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus9.269.660
Dünya haritası ikonu Nüfus, erkek (toplamın% 'si)50,1346
Dünya haritası ikonu Nüfus, erkek8.822.440
Dünya haritası ikonu Nüfus, kadın (toplamın% 'si)49,8654
Dünya haritası ikonu Nüfus, kadın8.775.070
Dünya haritası ikonu Nüfus, toplam17.597.500
Dünya haritası ikonu Nüfus artışı (yıllık%)3,06938
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı, genç (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)93,8307
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı, yaşlı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)5,11287
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)98,9436
Dünya haritası ikonu Nüfus 80 yaş ve üstünde, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,21226
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 80 ve üzeri, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,317878
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 75-79, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,342966
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 75-79, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,446874
Dünya haritası ikonu Nüfus 70-74 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,680702
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 70-74, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,835509
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü (toplamın% 'si)2,57001
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üstü nüfus toplamı452.258
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü, erkek (toplamın% 'si)2,2924
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üstü nüfus, erkek202.246
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü, kadın (toplamın% 'si)2,84911
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üzeri nüfus250.012
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 65-69, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,05648
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 65-69, kadın (kadın nüfusunun% 'si)1,24885
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 60-64, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,43589
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 60-64, kadın (kadın nüfusunun% 'si)1,64093
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 55-59, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,84993
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 55-59, kadın (kadın nüfusunun% 'si)2,05871
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 50-54, erkek (erkek nüfusun% 'si)2,34912
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 50-54, kadın (kadın nüfusunun% 'si)2,52632
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 45-49, erkek (erkek nüfusun% 'si)2,96124
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 45-49, kadın (kadın nüfusunun% 'si)3,07777
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 40-44, erkek (erkek nüfusun% 'si)3,82291
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 40-44, kadın (kadın nüfusunun% 'si)3,91813
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 35-39, erkek (erkek nüfusun% 'si)4,78387
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 35-39, kadın (kadın nüfusunun% 'si)4,8661
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 30-34, erkek (erkek nüfusun% 'si)5,3906
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 30-34, kadın (kadın nüfusunun% 'si)5,41291
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış birincil, nüfus 25+ yıl, toplam (%) (kümülatif)15,5029
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış birincil, nüfus 25+ yıl, erkek (%) (kümülatif)23,8
Dünya haritası ikonu Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış birincil, nüfus 25+ yıl, kadın (%) (kümülatif)7,20713
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlk öğretim, süre (yıl)3
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, yetişkin toplamı (15 yaş ve üstü kişilerin% 'si)41,025
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, yetişkin erkek (15 yaş üstü erkeklerin% 'si)54,0429
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, yetişkin kadın (15 yaş ve üstü kadın oranı%)28,0071
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, gençlik toplamı (15-24 yaş grubundakilerin yüzdesi)70,475
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, gençlik erkeği (erkeklerin% 15-24'ü)76,3
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, gençlik (15-24 yaş arası), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)0,84731
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, genç kadın (15-24 yaş arası kadınların yüzdesi)64,65
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 25-29, erkek (erkek nüfusun% 'si)7,35582
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 25-29, kadın (kadın nüfusunun% 'si)7,33997
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 20-24, erkek (erkek nüfusun% 'si)9,09243
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 20-24, kadın (kadın nüfusunun% 'si)8,97611
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64 (toplamın% 'si)50,2655
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, toplam8.845.480
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, erkek (toplamın% 'si)49,9836
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, erkek4.409.770
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, kadın (toplamın% 'si)50,549
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, kadın4.435.710
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-19, erkek (erkek nüfusun% 'si)10,9418
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-19, kadın (kadın nüfusunun% 'si)10,732
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 10-14, erkek (erkek nüfusun% 'si)13,0671
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 10-14, kadın (kadın nüfusunun% 'si)12,8034
Dünya haritası ikonu Nüfus 5-9 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si)15,7789
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 5-9, kadın (kadın nüfusunun% 'si)15,4281
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14 (toplamın% 'si)47,1645
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, toplam8.299.770
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14, erkek (toplamın% 'si)47,724
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, erkek4.210.420
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14, kadın (toplam%)46,6019
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, kadın4.089.350
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-4, erkek (erkek nüfusun% 'si)18,878
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-4, kadın (kadın nüfusunun% 'si)18,3705
Dünya haritası ikonu A vitamini takviyesi kapsama oranı (6-59 aylık çocukların yüzdesi)79
Dünya haritası ikonu Mülteci nüfusu ülke veya bölgeye göre790.513
Dünya haritası ikonu Mülteci nüfusu ülke veya iltica topraklarına göre16.023
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)20,047
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)17,369
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)25,887
Dünya haritası ikonu PPP dönüşüm faktörünün (GSYİH) piyasa kuruna oranı0,346064
Dünya haritası ikonu PPP dönüşüm faktörü, GSYİH (uluslararası dolar başına LCU)9.285,78
Dünya haritası ikonu DEC alternatif dönüşüm faktörü (ABD Doları başına LCU)26.832,5
Dünya haritası ikonu Yurt dışından net gelir (mevcut LCU)-1.207.460.000.000
Dünya haritası ikonu Yurt dışından net gelir (mevcut ABD Doları)-45.000.000
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSMH, PPP (mevcut uluslararası dolar)1.700
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSMH (mevcut LCU)15.819.000
Dünya haritası ikonu Karasal ve deniz korunan alanlar (toplam karasal alanın% 'si)0
Dünya haritası ikonu Deniz korunan alanlar (karasuları yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Karasal korunan alanlar (toplam arazi alanının% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)35,632
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)33,633
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)39,054
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam3.158.160
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)31,4423
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)33,967
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)46,946
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)45,1412
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)21,192
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)15,976
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)19,954
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)11,91
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GNI, Atlas yöntemi (mevcut ABD $)600
Dünya haritası ikonu GNI, PPP (geçerli uluslararası dolar)29.978.600.000
Dünya haritası ikonu GNI (geçerli LCU)278.375.000.000.000
Dünya haritası ikonu GNI (geçerli ABD $)10.374.500.000
Dünya haritası ikonu GNI, Atlas metodu (mevcut ABD $)10.491.700.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi tasarruflar (GSYİH'nin% 'si)-35,3093
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi tasarruflar (cari LCU)-98.718.700.000.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi tasarruflar (mevcut ABD $)-3.679.070.000
Dünya haritası ikonu Kişi başına GSYİH, PPP (sabit 2011 uluslararası $)1.448,56
Dünya haritası ikonu Kişi başına GSYİH, PPP (mevcut uluslararası dolar)1.710,96
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit LCU)15.887.600
Dünya haritası ikonu Kişi başına GSYİH büyümesi (yıllık%)0,663211
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2010 ABD Doları)509,053
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (mevcut LCU)15.887.600
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (mevcut ABD $)592,103
Dünya haritası ikonu GSYİH, PPP (2011 uluslararası sabit dolar)25.491.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH, PPP (geçerli uluslararası dolar)30.108.700.000
Dünya haritası ikonu GSYİH (sabit LCU)279.583.000.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH büyümesi (yıllık%)2,43309
Dünya haritası ikonu GSYİH (sabit 2010 ABD Doları)8.958.060.000
Dünya haritası ikonu GSYİH: bağlantılı seri (mevcut LCU)279.583.000.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH (mevcut LCU)279.583.000.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH (mevcut ABD Doları)10.419.500.000
Dünya haritası ikonu GSYİH deflatörü: bağlantılı seri (baz yıl ülkeye göre değişir)100
Dünya haritası ikonu GSYİH deflatörü (baz yıl ülkeye göre değişir)100
Dünya haritası ikonu Enflasyon, GSYİH deflatörü: bağlantılı seri (yıllık%)6,53862
Dünya haritası ikonu Enflasyon, GSYİH deflatörü (yıllık%)6,53862
Dünya haritası ikonu 1 milyondan fazla kentsel yığılmalarda nüfus (toplam nüfusun% 'si)14,1921
Dünya haritası ikonu 1 milyondan fazla şehir aglomerasyonunda nüfus2.497.460
Dünya haritası ikonu En büyük şehirde nüfus (kentsel nüfusun% 'si)29,9893
Dünya haritası ikonu En büyük şehirde nüfus2.497.460
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)10.095,5
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)27,157
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)38,792
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)15,706
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)10,283
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)13,243
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)7,259
Dünya haritası ikonu Çok taraflı borç servisi (kamu ve kamu garantili borç servisinin% 'si)100
Dünya haritası ikonu Çok taraflı borç servisi (TDS, cari US $)15.374.100
Dünya haritası ikonu Tüberküloz insidansı (100.000 kişi başına)246
Dünya haritası ikonu Tüberküloz vaka tespit oranı (%, tüm formlar)43
Dünya haritası ikonu Güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si)32,5621
Dünya haritası ikonu Güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)44,5152
Dünya haritası ikonu Güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)21,8234
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar (nüfusun% 'si)21,319
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)0,177993
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)40,3121
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan kişiler (halkın% 'si)25,0976
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)31,8741
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)19,0097
Dünya haritası ikonu En az temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si)40,5758
Dünya haritası ikonu En azından temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)56,9553
Dünya haritası ikonu En azından temel sağlık hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)25,8605
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, kızamık (12-23 aylık çocukların% 'si)46
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, DPT (12-23 aylık çocukların% si)42
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, HepB3 (bir yaşındaki çocukların% 'si)42
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (mevcut LCU)357.943.000.000.000
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcaması (mevcut ABD $)13.339.900.000
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (GSYİH'nin% 'si)7,28183
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (mevcut LCU)20.358.700.000.000
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (mevcut ABD $)758.734.000
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (merkezi yönetim harcamalarının yüzdesi)20,3708
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (mevcut LCU)115.095.000
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Gönderi takibi ve takibi (1 = düşük ila 5 = yüksek)1,8
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Gönderilerin planlanan veya beklenen sürede alıcıya ulaşma sıklığı (1 = düşük ila 5 = yüksek)2,3
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Genel (1 = düşük ila 5 = yüksek)2
Dünya haritası ikonu Lojistik performans endeksi: Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek)1,8


Bu sayfayı paylaşın