Sierra Leone için Genel Bilgiler Sierra Leone Bayrak İkonu

Sierra Leone başkenti neresidir?Freetown Ülkelerin Başkentleri Listesi
Sierra Leone toplam yüzölçümü nedir? (km2)71.740 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Sierra Leone nüfusu nedir? (2020)7.976.983 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Sierra Leone ortanca yaşı kaçtır ?19 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Sierra Leone ISO ülke kodu nedir? (2 harf)SL Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Sierra Leone ISO ülke kodu nedir? (3 harf)SLE Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Sierra Leone hangi kıtadadır?Afrika Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Sierra Leone para birimi nedir?Sierra Leone Leonesi Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Sierra Leone para birimi kodu nedir?SLL Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Sierra Leone telefon kodu nedir?+232 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Sierra Leone hangi dil konuşulur?İngilizce Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - İngilizce ?EN Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Sierra Leone TLD internet kodu nedir?.sl Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Sierra Leone en yüksek yeri neresidir?Bintumani Dağı (1948 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Sierra Leone en alçak yeri neresidir?Kuzey Atlantik Okyanusu (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Sierra Leone için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Ürün ithalatı (geçerli ABD $)1.966.000.000
Dünya haritası ikonu Güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler (nüfusun% 'si)10,2624
Dünya haritası ikonu Güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)12,2492
Dünya haritası ikonu Güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetleri kullanan kişiler, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)8,71206
Dünya haritası ikonu En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler (nüfusun% 'si)65,3401
Dünya haritası ikonu En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)79,7975
Dünya haritası ikonu En azından temel içme suyu hizmetlerini kullanan insanlar, kırsal kesim (kırsal nüfusun% 'si)54,0584
Dünya haritası ikonu Ev içi şiddet konusunda mevzuat mevcuttur (1 = evet; 0 = hayır)1
Dünya haritası ikonu Yasa, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamasını zorunlu kılar (1 = evet; 0 = hayır)0
Dünya haritası ikonu Kanun, kadın ve erkekler için eşit değerdeki çalışmalarda eşit ücret ödenmesini zorunlu kılmaktadır (1 = evet; 0 = hayır)0
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)12,3288
Dünya haritası ikonu Devletin eğitim harcamaları, toplam (GSYİH'nin% 'si)3,04676
Dünya haritası ikonu Kamu sektörü derecelendirmesinde CPIA şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu CPIA ticaret notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu CPIA yapısal politikaları kümelenme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu Sosyal içerme / eşitlik kümelenmesi ortalaması için CPIA politikaları (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,6
Dünya haritası ikonu Gelir seferberliği derecesinin CPIA etkinliği (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu CPIA kamu sektörü yönetimi ve kurumları küme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,2
Dünya haritası ikonu CPIA sosyal koruma derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu CPIA mülkiyet hakları ve kural tabanlı yönetim derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu Kamu kaynak kullanım oranının CPIA hakkaniyeti (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu Kamu yönetim derecelendirme notunun CPIA kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu CPIA makroekonomik yönetim notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu IDA kaynak tahsis endeksi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,2
Dünya haritası ikonu CPIA insan kaynakları derecelendirme binası (1 = düşük ila 6 = yüksek)4
Dünya haritası ikonu CPIA cinsiyet eşitliği değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu CPIA maliye politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu CPIA finansal sektör notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)2,5
Dünya haritası ikonu CPIA bütçe ve mali yönetim notunun kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu Çevresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi için CPIA politikası ve kurumları (1 = düşük ila 6 = yüksek)3,5
Dünya haritası ikonu CPIA ekonomik yönetim kümelenmesi ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu CPIA borç politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu CPIA iş düzenleme ortamı değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)3
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, RDB imtiyazı (NFL, cari ABD $)7.333.630
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları)-3.100.000
Dünya haritası ikonu Ticari bankalar ve diğer krediler (PPG + PNG) (NFL, cari ABD $)-3.100.000
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (NFL, şu anki ABD Doları)-3.100.000
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları)-65.336,3
Dünya haritası ikonu IFC, özel garantisiz (NFL, geçerli ABD $)1.250.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, diğerleri (NFL, şu anki ABD Doları)-16.641.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, çok taraflı (NFL, cari ABD $)12.685.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, IDA (NFL, cari ABD $)21.992.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, IMF imtiyazsız (NFL, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, IMF imtiyazı (NFL, şu anki ABD Doları)-20.109.900
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddet yüzünden yerinden edilmiş toplam (kişi sayısı)3.000
Dünya haritası ikonu Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, afetlerle ilgili yeni yer değiştirme (vaka sayısı)800
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (mevcut ABD $)1.124.000.000
Dünya haritası ikonu Tüberküloz insidansı (100.000 kişi başına)286
Dünya haritası ikonu Tüberküloz vaka tespit oranı (%, tüm formlar)78
Dünya haritası ikonu Güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si)15,3875
Dünya haritası ikonu Güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)22,5249
Dünya haritası ikonu Güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)9,81777
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar (nüfusun% 'si)16,4295
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)4,2153
Dünya haritası ikonu Açık defekasyon uygulayan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)25,9607
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan kişiler (halkın% 'si)17,8366
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)21,095
Dünya haritası ikonu Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)15,2939
Dünya haritası ikonu En az temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si)22,9192
Dünya haritası ikonu En azından temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si)34,5152
Dünya haritası ikonu En azından temel sağlık hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si)13,8703
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, kızamık (12-23 aylık çocukların% 'si)90
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, DPT (12-23 aylık çocukların% si)91
Dünya haritası ikonu Bağışıklama, HepB3 (bir yaşındaki çocukların% 'si)91
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, PPP (mevcut uluslararası dolar)15.139.800.000
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen nihai tüketim harcamaları (yıllık%)5,11782
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen hanehalkı tüketim harcamaları (sabit 2010 ABD Doları)875,577
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (sabit LCU)14.925.000.000
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (yıllık% büyüme)7,4282
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcaması (sabit 2010 ABD Doları)7.534.970.000
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (mevcut LCU)58.048.000.000
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcaması (mevcut ABD $)4.132.220.000
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (GSYİH'nin% 'si)11,6796
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (sabit LCU)2.687.000.000
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (yıllık% büyüme)20,6556
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (sabit 2010 ABD Doları)1.525.480.000
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (mevcut LCU)6.718.000.000
Dünya haritası ikonu Genel hükümet nihai tüketim harcamaları (mevcut ABD $)478.229.000
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (merkezi yönetim harcamalarının yüzdesi)2,71382
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (GSYİH'nin% 'si)0,599793
Dünya haritası ikonu Askeri harcamalar (mevcut LCU)341.274.000.000
Dünya haritası ikonu Net finansal akışlar, iki taraflı (NFL, cari ABD $)-12.749.900
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (GSYİH'nin% 'si)75,4659
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus (toplamın% 'si)43,831
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus3.771.970
Dünya haritası ikonu Kentsel nüfus artışı (yıllık%)3,22682
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus (toplam nüfusun% 'si)56,169
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus artışı (yıllık%)1,36023
Dünya haritası ikonu Kırsal nüfus4.833.750
Dünya haritası ikonu Nüfus, erkek (toplamın% 'si)50,1085
Dünya haritası ikonu Nüfus, erkek4.312.190
Dünya haritası ikonu Nüfus, kadın (toplamın% 'si)49,8915
Dünya haritası ikonu Nüfus, kadın4.293.530
Dünya haritası ikonu Nüfus, toplam8.605.720
Dünya haritası ikonu Nüfus artışı (yıllık%)2,17409
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı, genç (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)67,3336
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı, yaşlı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)5,42474
Dünya haritası ikonu Yaş bağımlılık oranı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi)72,7583
Dünya haritası ikonu Nüfus 80 yaş ve üstünde, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,272912
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 80 ve üzeri, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,411841
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 75-79, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,474793
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 75-79, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,637821
Dünya haritası ikonu Nüfus 70-74 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si)0,78234
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 70-74, kadın (kadın nüfusunun% 'si)0,984715
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü (toplamın% 'si)3,14007
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üstü nüfus toplamı270.226
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü, erkek (toplamın% 'si)2,7766
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üstü nüfus, erkek119.733
Dünya haritası ikonu Nüfus 65 yaş ve üstü, kadın (toplamın% 'si)3,50511
Dünya haritası ikonu 65 yaş ve üzeri nüfus150.493
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 65-69, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,24656
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 65-69, kadın (kadın nüfusunun% 'si)1,47074
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 60-64, erkek (erkek nüfusun% 'si)1,82372
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 60-64, kadın (kadın nüfusunun% 'si)2,03456
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 55-59, erkek (erkek nüfusun% 'si)2,4728
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 55-59, kadın (kadın nüfusunun% 'si)2,641
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 50-54, erkek (erkek nüfusun% 'si)3,14349
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 50-54, kadın (kadın nüfusunun% 'si)3,26384
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 45-49, erkek (erkek nüfusun% 'si)3,91517
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 45-49, kadın (kadın nüfusunun% 'si)3,98365
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 40-44, erkek (erkek nüfusun% 'si)4,80678
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 40-44, kadın (kadın nüfusunun% 'si)4,79518
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 35-39, erkek (erkek nüfusun% 'si)5,84982
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 35-39, kadın (kadın nüfusunun% 'si)5,7668
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 30-34, erkek (erkek nüfusun% 'si)6,92611
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 30-34, kadın (kadın nüfusunun% 'si)6,82894
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)7
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 25-29, erkek (erkek nüfusun% 'si)8,22604
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 25-29, kadın (kadın nüfusunun% 'si)8,12023
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 20-24, erkek (erkek nüfusun% 'si)9,72799
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 20-24, kadın (kadın nüfusunun% 'si)9,58766
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64 (toplamın% 'si)57,8843
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, toplam4.981.360
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, erkek (toplamın% 'si)57,9162
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, erkek2.497.460
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, kadın (toplamın% 'si)57,8523
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-64, kadın2.483.900
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-19, erkek (erkek nüfusun% 'si)11,0243
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 15-19, kadın (kadın nüfusunun% 'si)10,8304
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 10-14, erkek (erkek nüfusun% 'si)12,2498
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 10-14, kadın (kadın nüfusunun% 'si)12,0532
Dünya haritası ikonu Nüfus 5-9 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si)12,9876
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 5-9, kadın (kadın nüfusunun% 'si)12,7921
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14 (toplamın% 'si)38,9756
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, toplam3.354.130
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14, erkek (toplamın% 'si)39,3072
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, erkek1.695.000
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-14, kadın (toplam%)38,6426
Dünya haritası ikonu 0-14 yaş arası nüfus, kadın1.659.130
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-4, erkek (erkek nüfusun% 'si)14,0697
Dünya haritası ikonu Nüfus yaşları 0-4, kadın (kadın nüfusunun% 'si)13,7973
Dünya haritası ikonu A vitamini takviyesi kapsama oranı (6-59 aylık çocukların yüzdesi)69
Dünya haritası ikonu Mülteci nüfusu ülke veya bölgeye göre6.827
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)3,635
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,625
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)2,565
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlk öğretim, süre (yıl)3
Dünya haritası ikonu Zorunlu eğitim, süre (yıl)9
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, yetişkin toplamı (15 yaş ve üstü kişilerin% 'si)48,64
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, yetişkin erkek (15 yaş üstü erkeklerin% 'si)56,03
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, yetişkin kadın (15 yaş ve üstü kadın oranı%)41,31
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, gençlik toplamı (15-24 yaş grubundakilerin yüzdesi)73,46
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, gençlik erkeği (erkeklerin% 15-24'ü)75,23
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, gençlik (15-24 yaş arası), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)0,95241
Dünya haritası ikonu Okur yazarlık oranı, genç kadın (15-24 yaş arası kadınların yüzdesi)71,65
Dünya haritası ikonu Reel efektif döviz kuru endeksi (2010 = 100)103,436
Dünya haritası ikonu Dış borçların bugünkü değeri (GSMH'nın% si)27,3897
Dünya haritası ikonu Dış borçların bugünkü değeri (malların, hizmetlerin ve birincil gelirlerin% 'si)85,0289
Dünya haritası ikonu Dış borçların bugünkü değeri (mevcut ABD Doları)1.071.770.000
Dünya haritası ikonu IBRD kredileri ve IDA kredileri (DOD, şu anki ABD Doları)466.066.000
Dünya haritası ikonu PPG, IDA (DOD, geçerli US $)466.066.000
Dünya haritası ikonu Kısa vadeli borçlar (toplam dış borcun% 'si)6,9333
Dünya haritası ikonu Kısa vadeli borçlar (toplam rezervlerin% 'si)25,8757
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, kısa vadeli (DOD, cari ABD doları)161.630.000
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, kamu ve kamu garantili (PPG) (DOD, mevcut ABD $)1.277.740.000
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, uzun vadeli (DOD, mevcut ABD $)1.277.740.000
Dünya haritası ikonu IMF kredisinin kullanımı (DOD, geçerli US $)891.822.000
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları (GSMH'nın% si)59,5751
Dünya haritası ikonu Dış borç stokları, toplam (DOD, cari ABD $)2.331.200.000
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)4,15
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)5,315
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)3,083
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam2.800.720
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)48,0794
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)53,331
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)55,562
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)91,9963
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)51,115
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)31,454
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)29,78
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)33,163
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GNI, Atlas yöntemi (mevcut ABD $)600
Dünya haritası ikonu GNI, PPP (geçerli uluslararası dolar)19.333.000.000
Dünya haritası ikonu GNI (geçerli LCU)66.921.000.000
Dünya haritası ikonu GNI (geçerli ABD $)4.763.860.000
Dünya haritası ikonu GNI, Atlas metodu (mevcut ABD $)5.204.750.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi gelir (sabit LCU)13.957.400.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi tasarruflar (GSYİH'nin% 'si)-12,5993
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi tasarruflar (cari LCU)-7.247.000.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi yurtiçi tasarruflar (mevcut ABD $)-515.887.000
Dünya haritası ikonu Kişi başına GSYİH, PPP (sabit 2011 uluslararası $)1.634,76
Dünya haritası ikonu Kişi başına GSYİH, PPP (mevcut uluslararası dolar)1.930,9
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit LCU)1.252,51
Dünya haritası ikonu Kişi başına GSYİH büyümesi (yıllık%)1,23255
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2010 ABD Doları)626,902
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (mevcut LCU)6.683,81
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (mevcut ABD $)475,796
Dünya haritası ikonu GSYİH, PPP (2011 uluslararası sabit dolar)14.068.300.000
Dünya haritası ikonu GSYİH, PPP (geçerli uluslararası dolar)16.616.800.000
Dünya haritası ikonu GSYİH (sabit LCU)10.778.800.000
Dünya haritası ikonu GSYİH büyümesi (yıllık%)3,45754
Dünya haritası ikonu GSYİH (sabit 2010 ABD Doları)5.394.940.000
Dünya haritası ikonu GSYİH: bağlantılı seri (mevcut LCU)57.519.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH (mevcut LCU)57.519.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH (mevcut ABD Doları)4.094.560.000
Dünya haritası ikonu Faktör maliyetinde brüt değer eklendi (sabit LCU)10.236.700.000
Dünya haritası ikonu Faktör maliyetinde brüt katma değer (sabit 2010 ABD Doları)5.160.740.000
Dünya haritası ikonu Faktör maliyetinde brüt değer eklendi (mevcut LCU)54.500.000.000
Dünya haritası ikonu Faktör maliyetinde brüt değer eklendi (mevcut ABD $)3.879.650.000
Dünya haritası ikonu GSYİH harcama tahminindeki tutarsızlık (sabit LCU)760.000
Dünya haritası ikonu GSYİH harcama tahminindeki farklılık (mevcut LCU)1.000.000
Dünya haritası ikonu GSYİH deflatörü: bağlantılı seri (baz yıl ülkeye göre değişir)533,633
Dünya haritası ikonu GSYİH deflatörü (baz yıl ülkeye göre değişir)533,633
Dünya haritası ikonu Enflasyon, GSYİH deflatörü: bağlantılı seri (yıllık%)25,332
Dünya haritası ikonu Enflasyon, GSYİH deflatörü (yıllık%)25,332
Dünya haritası ikonu İthalat yapabilme kapasitesi (sabit LCU)6.638.610.000
Dünya haritası ikonu 1 milyondan fazla kentsel yığılmalarda nüfus (toplam nüfusun% 'si)14,7826
Dünya haritası ikonu 1 milyondan fazla şehir aglomerasyonunda nüfus1.272.140
Dünya haritası ikonu En büyük şehirde nüfus (kentsel nüfusun% 'si)33,7263
Dünya haritası ikonu En büyük şehirde nüfus1.272.140
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)5.212,52
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)51,393
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)52,992
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)49,804
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)30,148
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)28,197
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)32,14
Dünya haritası ikonu Sanayi, katma değer (GSYİH'nin% 'si)6,54914
Dünya haritası ikonu Sanayi, katma değer (sabit LCU)1.109.170.000
Dünya haritası ikonu Sanayi, katma değer (yıllık% büyüme)8,17118
Dünya haritası ikonu Sanayi, katma değer (sabit 2010 ABD Doları)289.780.000
Dünya haritası ikonu Sanayi, katma değer (mevcut LCU)3.767.000.000
Dünya haritası ikonu Sanayi, katma değer (mevcut ABD $)268.159.000
Dünya haritası ikonu İmalat, katma değer (GSYİH'nin% 'si)1,7855
Dünya haritası ikonu Üretim, katma değer (sabit LCU)209.800.000
Dünya haritası ikonu İmalat, katma değer (yıllık% büyüme)4,52528
Dünya haritası ikonu Üretim, katma değer (sabit 2010 ABD Doları)88.739.500
Dünya haritası ikonu Üretim, katma değer (mevcut LCU)1.027.000.000
Dünya haritası ikonu Üretim, katma değer (mevcut ABD $)73.108.300
Dünya haritası ikonu Tarım, katma değer (GSYİH'nin% 'si)60,4461
Dünya haritası ikonu Tarım, katma değer (sabit LCU)5.541.000.000
Dünya haritası ikonu Tarım, katma değer (yıllık% büyüme)2,99486
Dünya haritası ikonu Tarım, katma değer (sabit 2010 ABD Doları)3.187.940.000
Dünya haritası ikonu Tarım, katma değer (mevcut LCU)34.768.000.000
Dünya haritası ikonu Çok taraflı borç servisi (kamu ve kamu garantili borç servisinin% 'si)66,5624
Dünya haritası ikonu Çok taraflı borç servisi (TDS, cari US $)41.380.200
Dünya haritası ikonu Tetanoza karşı korunan yenidoğanlar (%)93
Dünya haritası ikonu Tarım, katma değer (mevcut ABD $)2.475.000.000
Dünya haritası ikonu Ticaret (GSYİH'nin% 'si)88,0944
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (GSYİH'nin% 'si)-24,338
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde dış denge (sabit LCU)-8.247.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (mevcut LCU)-13.999.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (mevcut ABD $)-996.537.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (GSYİH'nin% 'si)56,2162
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (sabit LCU)11.707.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (yıllık% büyüme)36,0166
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (sabit 2010 ABD Doları)4.647.220.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (mevcut LCU)32.335.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (mevcut ABD $)2.301.810.000
Dünya haritası ikonu Brüt sermaye oluşumu (GSYİH'nin% 'si)11,737
Dünya haritası ikonu Brüt sermaye oluşumu (sabit LCU)1.414.000.000
Dünya haritası ikonu Brüt sermaye oluşumu (yıllık% büyüme)28,294
Dünya haritası ikonu Brüt sermaye oluşumu (sabit 2010 ABD Doları)588.628.000
Dünya haritası ikonu Brüt sermaye oluşumu (mevcut LCU)6.751.000.000
Dünya haritası ikonu Brüt sermaye oluşumu (mevcut ABD $)480.579.000
Dünya haritası ikonu Stoklardaki değişiklikler (sabit LCU)58.000.000
Dünya haritası ikonu Stoklardaki değişiklikler (mevcut LCU)239.000.000
Dünya haritası ikonu Stoklardaki değişiklikler (mevcut ABD $)17.013.500
Dünya haritası ikonu Gayri safi sabit sermaye oluşumu (GSYİH'nin% 'si)11,3215
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (sabit LCU)1.356.000.000
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (yıllık% büyüme)29,2578
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (sabit 2010 ABD Doları)581.062.000
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (cari LCU)6.512.000.000
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu (mevcut ABD $)463.565.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi sabit sermaye oluşumu, özel sektör (GSYİH'nin% 'si)7,4358
Dünya haritası ikonu Brüt sabit sermaye oluşumu, özel sektör (cari LCU)4.277.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (GSYH'nin yüzdesi)31,8782
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (sabit LCU)3.460.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (yıllık% büyüme)51,4276
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (sabit 2010 ABD Doları)1.092.460.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (cari LCU)18.336.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (mevcut ABD $)1.305.270.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi milli harcamalar (GSYİH'nin% 'si)124,336
Dünya haritası ikonu Gayri safi milli harcamalar (sabit LCU)19.025.000.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi milli harcamalar (sabit 2010 ABD Doları)9.569.550.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi milli harcamalar (cari LCU)71.517.000.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi milli harcamalar (cari ABD doları)5.091.030.000
Dünya haritası ikonu Gayri safi milli harcama deflatörü (baz yıl ülkeye göre değişir)375,911
Dünya haritası ikonu Son tüketim harcamaları (sabit LCU)17.611.000.000
Dünya haritası ikonu Nihai tüketim harcaması (sabit 2010 ABD Doları)8.980.920.000
Dünya haritası ikonu Son tüketim harcamaları (mevcut LCU)64.766.000.000
Dünya haritası ikonu Son tüketim harcaması (mevcut ABD $)4.610.450.000
Dünya haritası ikonu Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, PPP (sabit 2011 uluslararası $)18.965.100.000
Dünya haritası ikonu Kamu ve kamu garantili borç servisi (GSMH'nın% 'si)1,30498
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) borç servisi (TDS, cari ABD $)62.167.400
Dünya haritası ikonu Borç hizmeti (sadece PPG ve IMF, mal ihracatı, hizmet ve ana gelir yüzdesi)8,55
Dünya haritası ikonu IMF geri alımları ve ücretleri (TDS, cari ABD $)45.603.600
Dünya haritası ikonu Toplam borç servisi (GSMH'nın% 'si)2,31947
Dünya haritası ikonu Toplam borç servisi (malların, hizmetlerin ve birincil gelirlerin% 'si)8,76619
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda borç servisi, toplam (TDS, cari ABD $)110.496.000
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)5,66605
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)232.000.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)6,10566
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)250.000.000
Dünya haritası ikonu Özel sektöre yönelik yurtiçi krediler (GSYİH'nin% 'si)0,00615293
Dünya haritası ikonu Merkezi yönetim talepleri, vb. (% GSYİH)0,0242485
Dünya haritası ikonu Kredilendirme için risk primi (borç verme oranı eksi hazine bonosu oranı,%)15,4575
Dünya haritası ikonu Reel faiz oranı (%)-4,80216
Dünya haritası ikonu Faiz oranı yaygınlığı(borç verme oranı eksi mevduat oranı,%)13,9349
Dünya haritası ikonu Kredi faiz oranı (%)19,3133
Dünya haritası ikonu Mevduat faiz oranı (%)5,37845
Dünya haritası ikonu Enflasyon, tüketici fiyatları (yıllık%)27,2083
Dünya haritası ikonu Tüketici fiyat endeksi (2010 = 100)378,052
Dünya haritası ikonu Geniş para artışı (yıllık%)-99,8589
Dünya haritası ikonu Toplam rezerv oranına kadar geniş para0,00231337
Dünya haritası ikonu Geniş para (GSYİH'nin% 'si)0,0352913
Dünya haritası ikonu Geniş para (geçerli LCU)20.299.200
Dünya haritası ikonu Özel sektöre ilişkin talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme)0,00262078
Dünya haritası ikonu Net yabancı varlıklar (cari LCU)3.594.950
Dünya haritası ikonu Net iç kredi (cari LCU)17.537.100
Dünya haritası ikonu Yerel ekonominin diğer sektörlerine ilişkin talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme)0,00224958
Dünya haritası ikonu Merkezi yönetim üzerindeki talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme)0,0247375
Dünya haritası ikonu Toplam rezervler eksi altın (cari US $)624.641.000
Dünya haritası ikonu Toplam rezervler (toplam dış borcun% 'si)26,7949
Dünya haritası ikonu Toplam rezervler (altın, geçerli US $ içerir)624.641.000
Dünya haritası ikonu Banka likiditesinde banka aktifleri oranı (%)13,6784
Dünya haritası ikonu Bankaların özel sektöre kullandıkları krediler (GSYİH'nin% 'si)0,00612699
Dünya haritası ikonu Karasal ve deniz korunan alanlar (toplam karasal alanın% 'si)5,0958
Dünya haritası ikonu Deniz korunan alanlar (karasuları yüzdesi)1,62744
Dünya haritası ikonu Karasal korunan alanlar (toplam arazi alanının% 'si)12,7497
Dünya haritası ikonu PPP dönüşüm faktörü, özel tüketim (uluslararası dolar başına LCU)3,83412
Dünya haritası ikonu PPP dönüşüm faktörünün (GSYİH) piyasa kuruna oranı0,246411
Dünya haritası ikonu PPP dönüşüm faktörü, GSYİH (uluslararası dolar başına LCU)3,4615
Dünya haritası ikonu Resmi döviz kuru (US $, dönem ortalaması)14,0476
Dünya haritası ikonu DEC alternatif dönüşüm faktörü (ABD Doları başına LCU)14,0477
Dünya haritası ikonu Ticari ayar şartları (sabit LCU)3.178.610.000
Dünya haritası ikonu Ürünlere ait net vergiler (sabit LCU)542.070.000
Dünya haritası ikonu Ürünlere ait net vergiler (mevcut LCU)3.019.000.000
Dünya haritası ikonu Ürünlerdeki net vergiler (mevcut ABD $)214.911.000
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSMH, PPP (mevcut uluslararası dolar)2.250
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSMH (mevcut LCU)7.776,34


Bu sayfayı paylaşın