Bangladeş için Genel Bilgiler Bangladeş Bayrak İkonu

Bangladeş başkenti neresidir?Dhaka Ülkelerin Başkentleri Listesi
Bangladeş toplam yüzölçümü nedir? (km2)143.998 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Bangladeş nüfusu nedir? (2020)164.689.383 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Bangladeş ortanca yaşı kaçtır ?28 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Bangladeş ISO ülke kodu nedir? (2 harf)BD Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Bangladeş ISO ülke kodu nedir? (3 harf)BGD Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Bangladeş hangi kıtadadır?Asya Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Bangladeş para birimi nedir?Bangladeş Takası Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Bangladeş para birimi kodu nedir?BDT Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Bangladeş telefon kodu nedir?+880 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Bangladeş hangi dil konuşulur?Bengalce Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Bengalce ?BN Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Bangladeş TLD internet kodu nedir?.bd Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Bangladeş en yüksek yeri neresidir?Saka Haphong (1052 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Bangladeş en alçak yeri neresidir?Bengal Körfezi (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Bangladeş için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)7
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)11
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)15,78
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)273,52
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)33,4
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)31,1
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)33
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)2,3
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)435
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)9
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)9
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)9
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)19,5
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)19,5
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)19,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)8,7
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)8,7
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)8
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)270,82
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)1.442
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)5
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)4
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)144
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)216
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (INT, cari US $)131.000
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)131.000
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (INT, cari ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)833.368.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (INT, geçerli US $)410.917.000
Dünya haritası ikonu Dış borç üzerinde faiz ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (INT, cari ABD $)354.974.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli faiz ödemeleri (INT, cari ABD doları)1.188.470.000
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)9,2
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)58,3288
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)67.204.400.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)47.653.200
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)9.749.920.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)54.671.100.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)13,7131
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)64.421.100.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)2.783.300.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)8,5171
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)5,23848
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)20,63
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)5
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)370
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)900
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)147
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)168
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)225
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)408,2
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)124,46
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)5,2
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)0
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)4
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)168
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)6
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)45,0486
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (INT, geçerli US $)422.451.000
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)4,293
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)3,347
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,431
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)13.370.700.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (DIS, mevcut US $)3.230.450.000
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve halka açık garantiler (PPG) (DIS, cari ABD $)13.370.700.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli ödemeler (DIS, cari ABD $)13.370.700.000
Dünya haritası ikonu PPG, çift yönlü (DIS, mevcut ABD $)10.140.200.000
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)5.461.240
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (AMT, şu anki ABD Doları)1.683.500
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (AMT, mevcut ABD $)3.777.740
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (AMT, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)1.402.230.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (AMT, geçerli ABD $)1.007.190.000
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)11,923
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)10,277
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)15,622
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam69.706.700
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)30,5216
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)58,738
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)81,219
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)44,5007
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)36,143
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)61,118
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)83,832
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)38,267
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)41,711
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)56,603
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)26,211
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)39,762
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)46,401
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)24,272
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) temel ödemeler (AMT, cari ABD $)1.407.690.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (AMT, mevcut ABD $)1.320.950.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, uzun vadeli (AMT, cari ABD $)2.728.640.000
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (AMT, geçerli US $)395.038.000
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)20,526
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)22,167
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)16,696
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)9.690,71
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)11,099
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)3,86
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)27,987
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)40,66
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)44,112
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)32,608
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)54,948
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)49,897
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)66,732
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)56,216
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)78,501
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)33,819
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)59,34
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)55,888
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)67,392
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,392
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)5,991
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)0,66
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)36,738
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)50,785
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)22,116
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)39,712
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)31,431
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)59,032
Dünya haritası ikonu Hisse senedi alım satımı, yurtiçi hisse devir oranı (%)20,3781
Dünya haritası ikonu Stoklar işlem gören, toplam değer (GSYİH'nın% 'si)4,33844
Dünya haritası ikonu Stoklar işlem gören, toplam değer (cari US $)13.126.900.000
Dünya haritası ikonu Listelenen yerli şirketler, toplam611
Dünya haritası ikonu S & P Global Hisse Senedi Endeksleri (yıllık% değişim)-18,1847
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)6,06888
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)18.362.700.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)18.340.200.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)19.081.900.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)-27.629.200
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)0,662019
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)2.003.080.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)6,35928
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)10,2089
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)45.033.700.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)6.445.680
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)6.100.220.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)38.759.100.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)2,55472
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)44.859.300.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)174.366.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)56,9645
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)227.987.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)18.736.200.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)635.262.000
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)800.111.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)-1.981.350.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)-2.093.890.000
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-15.912.100.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)-19.561.800.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-2.608.940.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)-5.300.390.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)-1,1351
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)-3.434.490.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)84.261.300
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)345.669.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)0,00718115
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)21.728.100
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)9,42959


Bu sayfayı paylaşın