Libya için Genel Bilgiler Libya Bayrak İkonu

Libya başkenti neresidir?Trablus Ülkelerin Başkentleri Listesi
Libya toplam yüzölçümü nedir? (km2)1.759.540 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Libya nüfusu nedir? (2020)6.871.292 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Libya ortanca yaşı kaçtır ?29 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Libya ISO ülke kodu nedir? (2 harf)LY Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Libya ISO ülke kodu nedir? (3 harf)LBY Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Libya hangi kıtadadır?Afrika Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Libya para birimi nedir?Libya Dinarı Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Libya para birimi kodu nedir?LYD Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Libya telefon kodu nedir?+218 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Libya hangi dil konuşulur?Arapça Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Arapça ?AR Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Libya TLD internet kodu nedir?.ly Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Libya en yüksek yeri neresidir?Bikku Bitti (2267 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Libya en alçak yeri neresidir?Sabkhat Ghuzayyil (-47 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Libya için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)0,662628
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)345.072.000
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)15,96
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)32,6
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)22,1
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)19
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)0,2
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)10,3
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)889
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)10
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)10
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)10
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)35
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)35
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)35
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)30
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)24,6
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)24,6
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)690
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)0
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)96
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)78,9
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)60
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)637,4
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)72
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)72
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)50
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)574,9
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)118
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)0,6
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)0
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)0
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)186
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)4
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)32,6855
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)17,3
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)14,955
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)24,51
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)42,031
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)36,469
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)56,971
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam2.553.670
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)24,4843
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)52,383
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)78,955
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)32,6021
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)25,741
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)54,907
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)82,072
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)27,333
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)33,222
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)47,449
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)18,401
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)65,691
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)60,93
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)82,188
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)26,589
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)31,717
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)8,821
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)72.134,8
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,706
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,554
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)1,231
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)93,402
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)92,863
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)95,269
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)5,693
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,087
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,326
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)43,321
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)67,147
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)19,431
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)6,598
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,137
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,731
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,906
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)1,05
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)0,405
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)19,259
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)30,145
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)7,918
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,72
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)7,353
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,991
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)10,2


Bu sayfayı paylaşın