Letonya için Genel Bilgiler Letonya Bayrak İkonu

Letonya başkenti neresidir?Riga Ülkelerin Başkentleri Listesi
Letonya toplam yüzölçümü nedir? (km2)64.589 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Letonya nüfusu nedir? (2020)1.886.198 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Letonya ortanca yaşı kaçtır ?44 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Letonya ISO ülke kodu nedir? (2 harf)LV Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Letonya ISO ülke kodu nedir? (3 harf)LVA Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Letonya hangi kıtadadır?Avrupa Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Letonya para birimi nedir?Euro Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Letonya para birimi kodu nedir?EUR Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Letonya telefon kodu nedir?+371 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Letonya hangi dil konuşulur?Letonca Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Letonca ?LV Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Letonya TLD internet kodu nedir?.lv Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Letonya en yüksek yeri neresidir?Gaiziņkalns (312 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Letonya en alçak yeri neresidir?Baltık Denizi (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Letonya için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)5
Dünya haritası ikonu S & P Global Hisse Senedi Endeksleri (yıllık% değişim)48,562
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)3,34908
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)1.142.610.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)486.618.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)1.240.190.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)27.380.100
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)3,10473
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)1.059.250.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)16,2446
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)38,1479
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)22.138.200.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)19.061.900
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)6.252.710.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)14.249.700.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)3,40374
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)20.502.500.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)1.635.760.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)8,88628
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)504.832.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)546.780.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)-103.909.000
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)-705.283.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)-975.623.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)84.241.100
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-2.994.500.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)-285.640.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-481.791.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)366.175.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)0,650036
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)-221.774.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)240.537.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)315.362.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)0,245106
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)83.623.100
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)21,1169
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)13
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)30,159
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)22.907.900.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)50.330.400
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)3.543.850.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)17.244.200.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)4,51569
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)20.788.100.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)2.119.790.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)6,21813
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)28,7144
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)8,223
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,999
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,448
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)7
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)14
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)192
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)38,1
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)7,8
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)7
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)3,1
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)27,2
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)168,5
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)4
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)4
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)4
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)5,5
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)5,5
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)5,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)1,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)1,5
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)4
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)16,5
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)469
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)9
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)1,5
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)0,5
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)0
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)15,513
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)15,161
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)15,946
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam974.318
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)50,0055
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)60,743
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)67,558
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)81,6735
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)55,177
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)77,177
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)79,777
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)74,705
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)37,277
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)39,913
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)34,466
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)70,258
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)56,835
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)83,458
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)23,015
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)33,717
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)12,492
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)59.081
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,629
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,895
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,368
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)87,474
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)85,212
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)89,698
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)7,855
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,546
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,175
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)55,748
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)61,479
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)51,068
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)12,526
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)14,788
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)10,302
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,672
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)6,242
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)3,127
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)31,494
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)33,862
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)28,97
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,726
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)9,447
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)4,05
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)30
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)2
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)24
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)35
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)150
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)107
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)96,9
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)48,1
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)8
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)19
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)5
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)80,2805


Bu sayfayı paylaşın