Lüksemburg için Genel Bilgiler Lüksemburg Bayrak İkonu

Lüksemburg başkenti neresidir?Lüksemburg Ülkelerin Başkentleri Listesi
Lüksemburg toplam yüzölçümü nedir? (km2)2.586 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Lüksemburg nüfusu nedir? (2020)625.978 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Lüksemburg ortanca yaşı kaçtır ?40 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Lüksemburg ISO ülke kodu nedir? (2 harf)LU Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Lüksemburg ISO ülke kodu nedir? (3 harf)LUX Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Lüksemburg hangi kıtadadır?Avrupa Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Lüksemburg para birimi nedir?Euro Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Lüksemburg para birimi kodu nedir?EUR Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Lüksemburg telefon kodu nedir?+352 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Lüksemburg hangi dil konuşulur?Lüksemburgca, Almanca, Fransızca Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Lüksemburgca, Almanca, Fransızca ?LB,DE,FR Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Lüksemburg TLD internet kodu nedir?.lu Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Lüksemburg en yüksek yeri neresidir?Kneiff (560 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Lüksemburg en alçak yeri neresidir?Moselle Nehri (133 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Lüksemburg için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)25
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)7
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)11
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)155
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)20,4
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)4,2
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)23
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)0,8
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)15,4
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)55
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)5
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)5
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)5
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)16,5
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)16,5
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)16,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)17,2
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)1,6
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)1,6
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)7
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)26,5
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)321
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)3
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)2
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)0,5
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)0
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)0,5
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)0
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)0
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)56
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)0
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)0
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)72
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)6
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)69,6031
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)5,413
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)5,112
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)5,767
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)15,581
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)16,618
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)14,295
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam300.538
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)45,742
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)58,019
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)62,532
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)85,5418
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)53,491
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)69,752
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)73,434
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)65,907
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)30,56
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)32,971
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)28,018
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)88,243
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)81,504
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)96,202
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)10,394
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)16,546
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)3,128
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)221.453
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,637
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,622
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,655
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)90,35
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)89,48
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)91,377
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)6,169
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)5,881
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,509
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)54,878
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)59,336
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)50,406
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)9,65
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)10,52
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,623
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)3,481
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)4,638
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)2,115
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)25,798
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)27,492
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)24,013
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)1,363
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)1,95
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,67
Dünya haritası ikonu Hisse senedi alım satımı, yurtiçi hisse devir oranı (%)0,110097
Dünya haritası ikonu Stoklar işlem gören, toplam değer (GSYİH'nın% 'si)0,0684903
Dünya haritası ikonu Stoklar işlem gören, toplam değer (cari US $)48.700.000
Dünya haritası ikonu Listelenen yerli şirketler, toplam28
Dünya haritası ikonu Borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa değeri (GSYH'nin% 'si)62,2089
Dünya haritası ikonu Listelenen yerli şirketlerin piyasa değeri (mevcut ABD $)44.233.600.000
Dünya haritası ikonu S & P Global Hisse Senedi Endeksleri (yıllık% değişim)-10,8837
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)2,82114
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)2.005.970.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)47.237.100
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)10.536.800.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)243.364.000.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)-16,0619
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)-11.420.800.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)4,46205
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)4,72496
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)381.237.000.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)2.635.470.000
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)110.578.000.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)23.017.200.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)58,3077
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)133.595.000.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)247.642.000.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)7,66395
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)-128.078.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)-482.147.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)99.950.300
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)-37.998.000.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)-35.482.500.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)40.244.700
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-1.234.310.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)25.303.700.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-21.726.200.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)3.007.500.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)4,35319
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)3.095.330.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)13.736.200.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)6.931.020.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)2,08449
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)1.482.180.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)3,73739
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)5
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)4,7274
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)377.660.000.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)6.122.940.000
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)84.039.700.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)24.251.500.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)51,1399
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)108.291.000.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)269.369.000.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)14,7119
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)273,705


Bu sayfayı paylaşın