Litvanya için Genel Bilgiler Litvanya Bayrak İkonu

Litvanya başkenti neresidir?Vilnius Ülkelerin Başkentleri Listesi
Litvanya toplam yüzölçümü nedir? (km2)65.300 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Litvanya nüfusu nedir? (2020)2.722.289 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Litvanya ortanca yaşı kaçtır ?45 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Litvanya ISO ülke kodu nedir? (2 harf)LT Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Litvanya ISO ülke kodu nedir? (3 harf)LTU Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Litvanya hangi kıtadadır?Avrupa Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Litvanya para birimi nedir?Litvanya Litası Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Litvanya para birimi kodu nedir?LTL Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Litvanya telefon kodu nedir?+370 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Litvanya hangi dil konuşulur?Litvanca Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Litvanca ?LT Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Litvanya TLD internet kodu nedir?.lt Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Litvanya en yüksek yeri neresidir?Aukštojas Tepesi (294 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Litvanya en alçak yeri neresidir?Nemunas Deltası (-5 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Litvanya için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)8
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)11
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)13
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)74
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)42,6
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)5,9
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)10
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)1,5
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)35,2
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)95
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)4
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)4
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)4
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)5,5
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)5,5
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)5,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)16
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)0,5
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0,5
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)3
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)3,5
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)370
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)6
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)2,3
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)0,5
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)0
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)21,28
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)4
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)7
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)0
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)0
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)2,5
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)7,3
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)28
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)58
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)82
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)53,7
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)100
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)8
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)11
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)7
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)81,6195
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)6,638
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,053
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)6,234
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)13,644
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)14,46
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)12,632
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam1.439.700
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)50,5107
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)61,056
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)66,689
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)84,5957
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)56,416
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)76,432
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)77,75
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)75,19
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)35,469
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)38,216
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)32,568
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)67,5
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)54,958
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)79,608
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)24,863
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)34,903
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)15,171
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)64.221,1
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,789
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,589
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)0,981
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)88,085
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)85,355
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)90,721
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)9,479
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)11,107
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,906
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)57,003
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)61,985
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)52,899
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)11,915
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)14,645
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)9,279
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)2,437
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)3,539
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)1,373
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)30,63
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)32,69
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)28,454
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,637
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)10,139
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)5,222
Dünya haritası ikonu S & P Global Hisse Senedi Endeksleri (yıllık% değişim)12,1196
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)2,40494
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)1.303.940.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)1.246.340.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)1.882.700.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)-19.542.700
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)2,49597
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)1.353.300.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)11,464
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)59,5417
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)43.607.800.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)33.841.300
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)13.207.400.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)29.118.500.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)1,3599
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)42.325.800.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)1.282.010.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)10,4972
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)927.899.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)852.072.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)-661.347.000
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)-2.680.300.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)-819.130.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)-955.901.000
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-2.430.970.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)3.025.410.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-1.579.030.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)2.270.450.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)4,23917
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)2.298.450.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)602.061.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)598.189.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)0,985195
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)534.166.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)17,9358
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)3,8
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)51,1386
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)42.161.400.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)72.829.800
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)7.750.970.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)31.549.400.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)2,8247
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)39.300.400.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)2.861.040.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)7,08588
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)38,6547


Bu sayfayı paylaşın