Kenya için Genel Bilgiler Kenya Bayrak İkonu

Kenya başkenti neresidir?Nairobi Ülkelerin Başkentleri Listesi
Kenya toplam yüzölçümü nedir? (km2)580.367 Ülkelerin Yüzölçümleri Listesi (km<sup>2</sup>)
Kenya nüfusu nedir? (2020)53.771.296 Ülkelerin Nüfusları Listesi (2020 için)
Kenya ortanca yaşı kaçtır ?20 Ülkelerin Ortanca Yaşları Listesi
Kenya ISO ülke kodu nedir? (2 harf)KE Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Kenya ISO ülke kodu nedir? (3 harf)KEN Ülkelerin Ülke Kodları Listesi (2,3 harf)
Kenya hangi kıtadadır?Afrika Ülkelerin Bulundukları Kıtalar Listesi
Kenya para birimi nedir?Kenya Şilini Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Kenya para birimi kodu nedir?KES Ülkelerin Para Birimleri Listesi
Kenya telefon kodu nedir?+254 Ülkelerin Uluslararası Telefon Kodları Listesi
Kenya hangi dil konuşulur?Svahili, İngilizce Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Dil kodu - Svahili, İngilizce ?SW,EN Ülkelerin Konuştukları Diller Listesi
Kenya TLD internet kodu nedir?.ke Ülkelerin CCTLD (internet kodu) Listesi
Kenya en yüksek yeri neresidir?Kenya Dağı (5199 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)
Kenya en alçak yeri neresidir?Hint Okyanusu (0 m.) Ülkelerin En Yüksek ve En Derin Yerleri (Noktaları)

* İstatistikleri harita üzerinde görmek için harita ikonuna tıklayınız.

Kenya için Worldbank Ülke İstatistikleri

Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir)18,34
Dünya haritası ikonu İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)18,389
Dünya haritası ikonu İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)18,284
Dünya haritası ikonu İşgücü, toplam21.190.300
Dünya haritası ikonu İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)48,712
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini)66,286
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)69,076
Dünya haritası ikonu Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi)92,0493
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)63,584
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)66,842
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)69,607
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)64,139
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)35,57
Dünya haritası ikonu 15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)37,793
Dünya haritası ikonu İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)33,333
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)35,301
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)36,274
Dünya haritası ikonu Hizmetlerde istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)34,279
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) temel ödemeler (AMT, cari ABD $)2.567.350.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (AMT, mevcut ABD $)186.410.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda anapara geri ödemeleri, uzun vadeli (AMT, cari ABD $)2.753.760.000
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (AMT, geçerli US $)618.394.000
Dünya haritası ikonu Diyabet prevalansı (20 ila 79 yaş arasındaki nüfusun yüzdesi)3,1
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)37,5815
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)22.551.800.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet, ödeme kullanımı için harçlar (BoP, cari ABD $)121.644.000
Dünya haritası ikonu Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)3.854.790.000
Dünya haritası ikonu Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)16.553.600.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)8,96036
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)20.408.400.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir ödemeleri (BoP, şu anki ABD Doları)2.143.410.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)22,1155
Dünya haritası ikonu Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)9,92077
Dünya haritası ikonu Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)21,78
Dünya haritası ikonu Orta öğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)12
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)16
Dünya haritası ikonu Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)159
Dünya haritası ikonu Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)37,2
Dünya haritası ikonu Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)30,1
Dünya haritası ikonu Vergi ödemeleri (sayı)24
Dünya haritası ikonu İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)5,2
Dünya haritası ikonu İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)1,9
Dünya haritası ikonu Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)179,5
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)7
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)7
Dünya haritası ikonu Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)7
Dünya haritası ikonu İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)23
Dünya haritası ikonu Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)23
Dünya haritası ikonu İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)23
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)0
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)22,4
Dünya haritası ikonu İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)22,4
Dünya haritası ikonu Mülk tescili usulleri (sayı)10
Dünya haritası ikonu Mülkün kaydı için gereken süre (gün)43,5
Dünya haritası ikonu Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)465
Dünya haritası ikonu Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)11
Dünya haritası ikonu Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)4,5
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)60
Dünya haritası ikonu İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)194
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (INT, cari US $)400.884.000
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (INT, şu anki ABD Doları)86.353.500
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (INT, cari ABD $)314.531.000
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (INT, şu anki ABD Doları)688.267.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (INT, geçerli US $)207.516.000
Dünya haritası ikonu Dış borç üzerinde faiz ödemeleri, özel garantisiz (PNG) (INT, cari ABD $)30.568.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli faiz ödemeleri (INT, cari ABD doları)1.119.720.000
Dünya haritası ikonu İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)9,305
Dünya haritası ikonu İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)9,431
Dünya haritası ikonu İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)9,172
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)1.030.180.000
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)0
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (DIS, mevcut ABD $)1.030.180.000
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (DIS, mevcut ABD $)3.266.680.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (DIS, mevcut US $)1.182.530.000
Dünya haritası ikonu Dış borç, kamu ve halka açık garantiler (PPG) (DIS, cari ABD $)4.296.860.000
Dünya haritası ikonu Dış borçlarda uzun vadeli ödemeler (DIS, cari ABD $)4.296.860.000
Dünya haritası ikonu PPG, çift yönlü (DIS, mevcut ABD $)2.084.150.000
Dünya haritası ikonu PPG, özel alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)1.561.600.000
Dünya haritası ikonu PPG, diğer özel alacaklılar (AMT, şu anki ABD Doları)967.907
Dünya haritası ikonu PPG, ticari bankalar (AMT, mevcut ABD $)810.633.000
Dünya haritası ikonu PPG, tahviller (AMT, mevcut ABD $)750.000.000
Dünya haritası ikonu PPG, resmi alacaklılar (AMT, mevcut ABD $)1.005.750.000
Dünya haritası ikonu PPG, çok taraflı (AMT, geçerli ABD $)387.353.000
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)7,668
Dünya haritası ikonu Endüstrideki istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)12,748
Dünya haritası ikonu Sanayide istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)2,337
Dünya haritası ikonu Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $)8.818,27
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)35,579
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)22,279
Dünya haritası ikonu Katkıda bulunan aile işçileri, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)49,537
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)38,915
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modeli)53,751
Dünya haritası ikonu Ücretli ve maaşlı çalışanlar, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)23,346
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)53,028
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)39,05
Dünya haritası ikonu Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)67,697
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)60,119
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)62,561
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)57,752
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, toplam (toplam istihdamın% 'si) (modellenen ILO tahmini)61,085
Dünya haritası ikonu Serbest meslek, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)46,249
Dünya haritası ikonu Serbest meslek sahibi, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)76,654
Dünya haritası ikonu İşverenler, toplam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)8,056
Dünya haritası ikonu İşverenler, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)7,198
Dünya haritası ikonu İşverenler, kadın (kadın istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)8,957
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)29,046
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini)30,844
Dünya haritası ikonu Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini)27,238
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam (toplam istihdamın% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)57,032
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)50,979
Dünya haritası ikonu Tarımda istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)63,384
Dünya haritası ikonu Hisse senedi alım satımı, yurtiçi hisse devir oranı (%)1,88341
Dünya haritası ikonu Stoklar işlem gören, toplam değer (GSYİH'nın% 'si)0,494235
Dünya haritası ikonu Stoklar işlem gören, toplam değer (cari US $)472.010.000
Dünya haritası ikonu Listelenen yerli şirketler, toplam59
Dünya haritası ikonu Borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa değeri (GSYH'nin% 'si)26,2416
Dünya haritası ikonu Listelenen yerli şirketlerin piyasa değeri (mevcut ABD $)25.061.500.000
Dünya haritası ikonu S & P Global Hisse Senedi Endeksleri (yıllık% değişim)26,5949
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si)2,97183
Dünya haritası ikonu Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları)2.838.190.000
Dünya haritası ikonu Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $)2.838.190.000
Dünya haritası ikonu İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)5.338.270.000
Dünya haritası ikonu Portföy özkaynakları, net girişler (Borsa, cari ABD doları)13.509.300
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si)1,39518
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $)1.332.440.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)17,9252
Dünya haritası ikonu Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)39,1473
Dünya haritası ikonu Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)11.709.000.000
Dünya haritası ikonu Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $)63.052.300
Dünya haritası ikonu Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)5.619.860.000
Dünya haritası ikonu Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)5.870.740.000
Dünya haritası ikonu Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)11,4456
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)11.490.600.000
Dünya haritası ikonu Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları)218.383.000
Dünya haritası ikonu İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)18,924
Dünya haritası ikonu Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları)207.331.000
Dünya haritası ikonu Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $)5.283.610.000
Dünya haritası ikonu Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları)1.091.210.000
Dünya haritası ikonu Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $)-1.312.190.000
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $)-1.128.480.000
Dünya haritası ikonu Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $)205.413.000
Dünya haritası ikonu Mal ticareti (BoP, cari ABD $)-10.682.900.000
Dünya haritası ikonu Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)-8.917.820.000
Dünya haritası ikonu Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları)-1.925.030.000
Dünya haritası ikonu Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $)-5.146.490.000
Dünya haritası ikonu Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si)-5,821
Dünya haritası ikonu Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $)-5.559.230.000
Dünya haritası ikonu Kişisel havale, ödenen (mevcut ABD $)2.563.930
Dünya haritası ikonu İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $)2.563.930
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si)0,213559
Dünya haritası ikonu Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $)203.955.000
Dünya haritası ikonu Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)5,0861
Dünya haritası ikonu İlköğretim, süre (yıl)6
Dünya haritası ikonu İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)6
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)115
Dünya haritası ikonu İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)832,5
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)19
Dünya haritası ikonu İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)15,5
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)190,5
Dünya haritası ikonu İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)142,5
Dünya haritası ikonu Elektrik almak için gereken süre (gün)97
Dünya haritası ikonu Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)0
Dünya haritası ikonu Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)36,4
Dünya haritası ikonu Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)8
Dünya haritası ikonu İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)56
Dünya haritası ikonu Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)10
Dünya haritası ikonu Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)73,2165
Dünya haritası ikonu PPG, iki taraflı (INT, geçerli US $)480.751.000


Bu sayfayı paylaşın