Ticaret İstatistikleri :

Tarımsal hammadde ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Tarımsal hammadde ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Silah ihracatı (SIPRI trend göstergesi değerleri)
Silah ithalatı (SIPRI trend göstergesi değerleri)
Gümrük yoluyla ihracatın temizlenmesi için ortalama süre (gün)
Bağlama kapsamı, tüm ürünler (%)
Bağlama kapsamı, üretilen ürünler (%)
Bağlama kapsamı, birincil ürünler (%)
Bound oranı, basit ortalama, tüm ürünler (%)
Bound oranı, basit ortalama, üretilmiş ürünler (%)
Bağımlılık oranı, basit ortalama, birincil ürünler (%)
Ticari hizmet ihracatı (mevcut ABD $)
Ticari hizmet ithalatı (mevcut ABD $)
İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP)
İletişim, bilgisayar, vb. (Hizmet ithalatının% 'si, İP)
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si)
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si)
İhracat maliyeti (konteyner başına US $)
İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)
İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)
İthalat maliyeti (konteyner başına US $)
İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)
İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)
Gümrük ve diğer ithalat vergileri (vergi gelirlerinin% 'si)
Verilecek dokümanlar (sayı)
İçe aktarılacak dokümanlar (sayı)
Enerji ithalatı, net (enerji kullanımının% 'si)
İhracat değeri endeksi (2000 = 100)
Dışa aktarma hacmi endeksi (2000 = 100)
İthalat yapabilme kapasitesi (sabit LCU)
Mal ve hizmet ihracatı (GSYH'nin yüzdesi)
Mal ve hizmet ihracatı (yıllık% büyüme)
Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $)
Mal ve hizmet ihracatı (sabit 2010 ABD Doları)
Mal ve hizmet ihracatı (mevcut ABD $)
Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları)
Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (GSYİH'nin% 'si)
Mal ve hizmetler üzerindeki dış denge (mevcut ABD $)
Gıda ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Gıda ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Yakıt ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Yakıt ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)
Mal ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)
Yüksek teknoloji ihracatı (imal edilen ihracatın% 'si)
Yüksek teknoloji ürünü ihracat (mevcut ABD $)
BİT mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
BİT mal ithalatı (% toplam mal ithalatı)
BİT hizmet ihracatı (hizmet ihracatının% 'si, İP)
BİT hizmet ihracatı (BoP, şu anki ABD Doları)
İthalat değeri endeksi (2000 = 100)
İthalat hacmi endeksi (2000 = 100)
Mal ve hizmet ithalatı (GSYİH'nin% 'si)
Mal ve hizmet ithalatı (yıllık% büyüme)
Mal ve hizmet ithalatı (BoP, cari ABD $)
Mal ve hizmet ithalatı (sabit 2010 ABD Doları)
Mal ve hizmet ithalatı (mevcut ABD $)
Mal, hizmet ve faiz gelirleri (BoP, cari ABD $)
Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si)
Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si)
Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)
Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)
Uluslararası turizm, harcamalar (toplam ithalatın% 'si)
Uluslararası turizm, harcamalar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, yolcu taşımacılığı kalemleri için harcamalar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, seyahat kalemleri için harcamalar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, varış sayısı
Uluslararası turizm, kalkış sayısı
Uluslararası turizm, gelirler (toplam ihracatın% 'si)
Uluslararası turizm, makbuzlar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, yolcu taşımacılığı kalemleri için makbuzlar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, seyahat kalemleri için makbuzlar (mevcut ABD $)
Ihracat için kurşun zamanı, medyan durumda (gün)
İthalat için kurşun zamanı, ortanca durum (gün)
Lojistik performans endeksi: Gönderi takibi ve takibi (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Rekabetçi fiyatlı sevkiyatların düzenlenmesi kolaylığı (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Gümrük işlemlerinin etkinliği (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Gönderilerin planlanan veya beklenen sürede alıcıya ulaşma sıklığı (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Genel (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Ticaret ve taşımayla ilgili altyapının kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek)
İhracat üretimi (mal ihracatının% 'si)
İthalat üretmektedir (mal ithalatının% 'si)
Mal ihracatı (mevcut ABD $)
Raporlama ekonomisine göre mal ihracatı (mevcut ABD $)
Raporlama ekonomisine göre mal ihracatı, kalan (toplam mal ihracatının% 'si)
Arap Dünyasında ekonomilere mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Yüksek gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Doğu Asya ve Pasifik'teki düşük ve orta gelirli ekonomilere mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Avrupa ve Orta Asya'da düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Latin Amerika ve Karayipler'de düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki düşük ve orta gelirli ekonomilere mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Güney Asya'daki düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Sahra altı Afrika'da düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Bölge dışındaki düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Bölgedeki düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Ürün ithalatı (geçerli ABD $)
Maliyeti raporlama ekonomisine göre (mevcut ABD $)
Maliyeti raporlama ekonomisine göre ithalat, kalan (toplam mal ithalatının% 'si)
Arap Dünyasındaki ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Yüksek gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Doğu Asya ve Pasifik'teki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Avrupa ve Orta Asya'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Latin Amerika ve Karayipler'deki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Güney Asya'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Sahra altı Afrika'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Bölge dışındaki düşük ve orta gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Bölgedeki düşük ve orta gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Mal ticareti (GSYİH'nin% 'si)
Net takas şartı ticaret endeksi (2000 = 100)
Mal ticareti (BoP, cari ABD $)
Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları)
Cevher ve metal ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Cevher ve metal ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $)
Hizmet ithalatı (Borsa, geçerli ABD $)
Tarife hatlarının uluslararası zirvelerdeki payı, tüm ürünler (%)
Tarife hatlarının uluslararası zirvelerle payı, üretilen ürünler (%)
Tarife hatlarının uluslararası zirvelerle paylaşılması, birincil ürünler (%)
Tarifeli hatların belirli oranlarla paylaştırılması, tüm ürünler (%)
Tarifeli hatların belirli oranlarla, üretilen ürünlerle payı (%)
Tarifeli hatların belirli oranlarla, birincil ürünlerle payı (%)
Tarife oranı, uygulanan, basit ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, basit ortalama, üretilmiş ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, basit ortalama, birincil ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, ağırlıklı ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, ağırlıklı ortalama, üretilen ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, ağırlıklı ortalama, birincil ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, basit ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, basit ortalama, üretilmiş ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, basit ortalama, birincil ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, ağırlıklı ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, ağırlıklı ortalama, üretilen ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, ağırlıklı ortalama, birincil ürünler (%)
İhracat vergileri (vergi gelirlerinin% 'si)
İhracat zamanı (gün)
İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)
İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)
İçe aktarma zamanı (gün)
İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)
İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)
Ticaret (GSYİH'nin% 'si)
Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)
Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ihracatının% 'si)
Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si)
Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)
Ulaştırma hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)
Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ihracatının yüzdesi)
Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si)
Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP)
Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP)

Tüm İstatistiklerin Listesi


Bu sayfayı paylaşın