Sosyal Gelişim İstatistikleri :

Adolesan doğurganlık oranı (15-19 yaş arası 1000 kadına doğum)
İstihdamdaki çocuklar, kadın (7-14 yaş arasındaki kadın çocuk yüzdesi)
İstihdamdaki çocuklar, erkek (7-14 yaş arasındaki erkek çocukların% 'si)
İstihdam, çalışma ve işteki çocuklar (istihdamdaki çocukların yüzdesi, 7-14 yaş)
İstihdam, çalışma ve işteki çocuklar, kadın (istihdamda kız çocukların% 'si, 7-14 yaş)
İstihdam, çalışma ve işteki çocuklar, erkek (istihdamda erkek çocukların% 'si, 7-14 yaş)
İstihdamdaki çocuklar, toplam (7-14 yaş arası çocukların% 'si)
İstihdamdaki çocuklar, sadece çalışanlar (istihdamdaki çocukların yüzdesi, 7-14 yaş)
İstihdamdaki çocuklar, sadece çalışanlar, kadınlar (istihdamda kız çocukların% 'si, 7-14 yaş)
İstihdamdaki çocuklar, sadece iş, erkek (istihdamda erkek çocukların% 'si, 7-14 yaş)
İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)
15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini)
15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini)
İşgücüne katılım oranı, kadın (15-64 yaş arası kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)
İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)
İşgücüne katılım oranı, erkek (15-64 yaş arası erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)
İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir)
İşgücüne katılım oranı, toplam (15-64 yaş arası toplam nüfusun yüzdesi) (ILO tahmini modellemesi)
Doğumda yaşam beklentisi, kadın (yıl)
Doğumda yaşam beklentisi, erkek (yıl)
Okur yazarlık oranı, gençlik (15-24 yaş arası), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
HIV, kadın prevalansı (% 15-24)
HIV prevalansı, erkek (% 15-24)
Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)
Mülteci nüfusu ülke veya iltica topraklarına göre
Mülteci nüfusu ülke veya bölgeye göre
Okul kaydı, birincil (brüt) cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, ilköğretim ve ortaöğretim (brüt), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, ikincil (brüt) cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, tersiyer (brüt), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)
İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)
Savunmasız istihdam, kadın (kadın istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)
Savunmasız istihdam, erkek (erkek istihdamının% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)

Tüm İstatistiklerin Listesi


Bu sayfayı paylaşın