Özel Sektör İstatistikleri :

Tarımsal hammadde ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Tarımsal hammadde ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Gümrük yoluyla ihracatın temizlenmesi için ortalama süre (gün)
Bağlama kapsamı, tüm ürünler (%)
Bağlama kapsamı, üretilen ürünler (%)
Bağlama kapsamı, birincil ürünler (%)
Bound oranı, basit ortalama, tüm ürünler (%)
Bound oranı, basit ortalama, üretilmiş ürünler (%)
Bağımlılık oranı, basit ortalama, birincil ürünler (%)
Rüşvet oranı (en az bir rüşvet talebi yaşayan firmaların yüzdesi)
Gümrük prosedürünün yükü, WEF (1 = aşırı derecede verimli 7 = son derece verimli)
Bilgilendirme endeksinin iş kapsamı (0 = daha az açıklama 10 = daha fazla ifşa)
Ticari hizmet ihracatı (mevcut ABD $)
Ticari hizmet ithalatı (mevcut ABD $)
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si)
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si)
İşe başlama prosedürlerinin maliyeti (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)
İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, kadın (kişi başına düşen GSMH'nın% 'si)
İşe başlama prosedürlerinin maliyeti, erkek (kişi başına düşen GSMH'nın yüzdesi)
İhracat maliyeti (konteyner başına US $)
İhracat maliyeti, sınır uyumu (US $)
İhracat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)
İthalat maliyeti (konteyner başına US $)
İthalat maliyeti, sınır uyumu (US $)
İthalat maliyeti, belgesel uyumluluğu (US $)
Elektrik bağlantısı elde etmede gecikme (gün)
Kredi bilgi endeksinin derinliği (0 = düşük ila 8 = yüksek)
Sınır puanına olan mesafe (0 = en düşük performans = 100 = sınır)
Verilecek dokümanlar (sayı)
İçe aktarılacak dokümanlar (sayı)
Özel sektöre yönelik yurtiçi krediler (GSYİH'nin% 'si)
İş endeksi yapmanın kolaylığı (1 = en iş dostu yönetmelik)
İhracat değeri endeksi (2000 = 100)
Dışa aktarma hacmi endeksi (2000 = 100)
Kayıt dışı firmalara karşı rekabet eden firmalar (firmaların% 'si)
Firmaların vergi yetkilileri ile toplantılarda hediye vermesi bekleniyor (firmaların% 'si)
Firmalar faaliyete başladıklarında resmi olarak tescil edildi (firmaların% 'si)
Resmi eğitim sunan firmalar (firmaların% 'si)
Tüm satışları vergi amacıyla rapor etmeyen firmalar (firmaların% 'si)
Bankaları yatırımları finanse etmek için kullanan firmalar (firmaların% 'si)
İşletme sermayesini finanse etmek için bankaları kullanan firmalar (firmaların% 'si)
Kadınların mülkiyetinde sahip oldukları firmalar (firmaların% 'si)
Kadın üst düzey yöneticilere sahip firmalar (firmaların% 'si)
Gıda ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Gıda ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Yakıt ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Yakıt ithalatı (mal ithalatının% 'si)
Yüksek teknoloji ihracatı (imal edilen ihracatın% 'si)
Yüksek teknoloji ürünü ihracat (mevcut ABD $)
BİT mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
BİT mal ithalatı (% toplam mal ithalatı)
İthalat değeri endeksi (2000 = 100)
İthalat hacmi endeksi (2000 = 100)
Kamu görevlilerine gayri resmi ödemeler (firmaların yüzdesi)
Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si)
Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si)
Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP)
Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ithalatının% 'si, İP)
Uluslararası turizm, harcamalar (toplam ithalatın% 'si)
Uluslararası turizm, harcamalar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, yolcu taşımacılığı kalemleri için harcamalar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, seyahat kalemleri için harcamalar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, varış sayısı
Uluslararası turizm, kalkış sayısı
Uluslararası turizm, gelirler (toplam ihracatın% 'si)
Uluslararası turizm, makbuzlar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, yolcu taşımacılığı kalemleri için makbuzlar (mevcut ABD $)
Uluslararası turizm, seyahat kalemleri için makbuzlar (mevcut ABD $)
Özel katılımlı enerji yatırımı (mevcut ABD $)
Özel katılımlı telekom yatırımları (mevcut ABD $)
Özel katılımlı taşımacılık yatırımı (mevcut ABD $)
Özel katılımlı su ve sanitasyon yatırımı (mevcut ABD $)
İşçi vergisi ve katkıları (ticari karların yüzdesi)
Ihracat için kurşun zamanı, medyan durumda (gün)
İthalat için kurşun zamanı, ortanca durum (gün)
Lojistik performans endeksi: Gönderi takibi ve takibi (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Rekabetçi fiyatlı sevkiyatların düzenlenmesi kolaylığı (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Gümrük işlemlerinin etkinliği (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Gönderilerin planlanan veya beklenen sürede alıcıya ulaşma sıklığı (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Genel (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Lojistik performans endeksi: Ticaret ve taşımayla ilgili altyapının kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek)
Hırsızlık ve vandalizme bağlı zararlar (etkilenen firmaların yıllık satışlarının yüzdesi)
İhracat üretimi (mal ihracatının% 'si)
İthalat üretmektedir (mal ithalatının% 'si)
Mal ihracatı (mevcut ABD $)
Raporlama ekonomisine göre mal ihracatı (mevcut ABD $)
Raporlama ekonomisine göre mal ihracatı, kalan (toplam mal ihracatının% 'si)
Arap Dünyasında ekonomilere mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Yüksek gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Doğu Asya ve Pasifik'teki düşük ve orta gelirli ekonomilere mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Avrupa ve Orta Asya'da düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Latin Amerika ve Karayipler'de düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki düşük ve orta gelirli ekonomilere mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Güney Asya'daki düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Sahra altı Afrika'da düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Bölge dışındaki düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Bölgedeki düşük ve orta gelirli ekonomilere yapılan mal ihracatı (toplam mal ihracatının% 'si)
Ürün ithalatı (geçerli ABD $)
Maliyeti raporlama ekonomisine göre (mevcut ABD $)
Maliyeti raporlama ekonomisine göre ithalat, kalan (toplam mal ithalatının% 'si)
Arap Dünyasındaki ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Yüksek gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Doğu Asya ve Pasifik'teki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Avrupa ve Orta Asya'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Latin Amerika ve Karayipler'deki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Güney Asya'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Sahra altı Afrika'daki düşük ve orta gelirli ekonomilerden mal alımı (toplam mal ithalatının% 'si)
Bölge dışındaki düşük ve orta gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Bölgedeki düşük ve orta gelirli ekonomilerden yapılan mal ithalatı (toplam mal ithalatının% 'si)
Mal ticareti (GSYİH'nin% 'si)
Net takas şartı ticaret endeksi (2000 = 100)
Yeni iş yoğunluğu (15-64 yaşları arasındaki 1000 kişi başına yeni kayıtlar)
Kayıtlı yeni işletmeler (sayı)
Vergi memurları ile etkilenen firmaların ziyaretleri veya gerekli toplantı sayısı
Cevher ve metal ihracatı (mal ihracatının% 'si)
Cevher ve metal ithalatı (mal ithalatının% 'si)
İşletmelerin ödediği diğer vergiler (ticari kârın% 'si)
Tipik bir ayda firmalarda elektrik kesintileri (sayı)
Özel kredi bürosu kapsamı (yetişkinlerin% 'si)
Bir depo inşa etmek için prosedürler (sayı)
Mülk tescili usulleri (sayı)
Kâr vergisi (ticari kârın% 'si)
Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)
Tarife hatlarının uluslararası zirvelerdeki payı, tüm ürünler (%)
Tarife hatlarının uluslararası zirvelerle payı, üretilen ürünler (%)
Tarife hatlarının uluslararası zirvelerle paylaşılması, birincil ürünler (%)
Tarifeli hatların belirli oranlarla paylaştırılması, tüm ürünler (%)
Tarifeli hatların belirli oranlarla, üretilen ürünlerle payı (%)
Tarifeli hatların belirli oranlarla, birincil ürünlerle payı (%)
Bir işletmeyi kaydetmek için başlangıç ??prosedürleri (sayı)
Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, kadın (sayı)
Bir işletmeyi kayıt ettirmek için başlangıç ??prosedürleri, erkek (sayı)
Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)
Tarife oranı, uygulanan, basit ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, basit ortalama, üretilmiş ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, basit ortalama, birincil ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, ağırlıklı ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, ağırlıklı ortalama, üretilen ürünler (%)
Tarife oranı, uygulanan, ağırlıklı ortalama, birincil ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, basit ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, basit ortalama, üretilmiş ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, basit ortalama, birincil ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, ağırlıklı ortalama, tüm ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, ağırlıklı ortalama, üretilen ürünler (%)
Tarife oranı, en çok tercih edilen ülke, ağırlıklı ortalama, birincil ürünler (%)
Vergi ödemeleri (sayı)
Bir depo inşa etmek için gereken süre (gün)
Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak için gereken süre (gün)
Elektrik almak için gereken süre (gün)
Bir işletme ruhsatı almak için gereken süre (gün)
Mülkün kaydı için gereken süre (gün)
İşletmeye başlamak için gereken süre (gün)
Bir iş kurmak için gereken süre, kadın (gün)
İşe başlamak için gereken süre, erkek (gün)
Devlet düzenlemelerinin gereklilikleriyle uğraşmak için harcanan zaman (üst yönetim zamanının% 'si)
İhracat zamanı (gün)
İhracat zamanı, sınır uyumu (saat)
İhracat zamanı, belgesel uyumu (saat)
İçe aktarma zamanı (gün)
İçe aktarma zamanı, sınır uyumu (saat)
İçe aktarma zamanı, belgesel uyumu (saat)
Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)
Ödeme aczini çözme zamanı (yıl)
Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)
Hizmet ticareti (GSYİH'nın% 'si)
Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ihracatının% 'si)
Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si)
Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ihracatının yüzdesi)
Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si)
Elektrik kesintileri nedeniyle kaybedilen değer (etkilenen firmalar için satışların yüzdesi)

Tüm İstatistiklerin Listesi


Bu sayfayı paylaşın