Kamu Sektörü İstatistikleri :

Silahlı kuvvetler personeli (toplam işgücünün% 'si)
Silahlı kuvvetler personeli, toplam
Silah ihracatı (SIPRI trend göstergesi değerleri)
Silah ithalatı (SIPRI trend göstergesi değerleri)
Savaşla ilgili ölümler (insan sayısı)
Merkezi yönetim borçları, toplam (GSYİH'nin% 'si)
Merkezi yönetim borcu, toplam (cari LCU)
Çalışanların tazminatı (giderlerin% 'si)
Çalışanların tazminatı (cari LCU)
CPIA insan kaynakları derecelendirme binası (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA iş düzenleme ortamı değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA borç politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA ekonomik yönetim kümelenmesi ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Gelir seferberliği derecesinin CPIA etkinliği (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Kamu kaynak kullanım oranının CPIA hakkaniyeti (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA finansal sektör notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA maliye politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA cinsiyet eşitliği değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA makroekonomik yönetim notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Sosyal içerme / eşitlik kümelenmesi ortalaması için CPIA politikaları (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Çevresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi için CPIA politikası ve kurumları (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA mülkiyet hakları ve kural tabanlı yönetim derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA kamu sektörü yönetimi ve kurumları küme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA bütçe ve mali yönetim notunun kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Kamu yönetim derecelendirme notunun CPIA kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA sosyal koruma derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA yapısal politikaları kümelenme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek)
CPIA ticaret notu (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Kamu sektörü derecelendirmesinde CPIA şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Gümrük ve diğer ithalat vergileri (vergi gelirlerinin% 'si)
Gümrük ve diğer ithalat vergileri (mevcut LCU)
Gider (GSYİH'nin% 'si)
Gider (mevcut LCU)
Mal ve hizmet gideri (giderlerin% 'si)
Mal ve hizmet gideri (cari LCU)
Hibeler ve diğer gelirler (gelir yüzdesi)
Hibeler ve diğer gelirler (geçerli LCU)
IDA kaynak tahsis endeksi (1 = düşük ila 6 = yüksek)
Kasıtlı cinayetler (100.000 kişi başına)
Faiz ödemeleri (giderlerin% 'si)
Faiz ödemeleri (gelir yüzdesi)
Faiz ödemeleri (mevcut LCU)
Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddete bağlı yeni yer değiştirme (vaka sayısı)
Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, afetlerle ilgili yeni yer değiştirme (vaka sayısı)
Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, çatışma ve şiddet yüzünden yerinden edilmiş toplam (kişi sayısı)
Kanun, kadın ve erkekler için eşit değerdeki çalışmalarda eşit ücret ödenmesini zorunlu kılmaktadır (1 = evet; 0 = hayır)
Yasa, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamasını zorunlu kılar (1 = evet; 0 = hayır)
Kanunda ödenen veya ödenmeyen doğum izni (1 = evet; 0 = hayır)
Kanun, çocuk veya erken evlilik yasağını yasaklar veya geçersiz kılar (1 = evet; 0 = hayır)
Ev içi şiddet konusunda mevzuat mevcuttur (1 = evet; 0 = hayır)
İstatistiksel kapasitenin metodolojisi değerlendirmesi (ölçek 0 - 100)
Askeri harcamalar (merkezi yönetim harcamalarının yüzdesi)
Askeri harcamalar (GSYİH'nin% 'si)
Askeri harcamalar (mevcut LCU)
Anneler doğum izninden sonra eşdeğer bir pozisyon garantiler (1 = evet; 0 = hayır)
Finansal varlıkların net edinimi (GSYİH'nin% 'si)
Finansal varlıkların net olarak satın alınması (cari LCU)
Net yükümlülüklerin oluşumu, toplam (GSYİH'nin% 'si)
Net yükümlülüklerin oluşumu, toplam (cari LCU)
Finansal olmayan varlıklara net yatırım (GSYH'nin% 'si)
Finansal olmayan varlıklara net yatırım (mevcut LCU)
Net borç verme (+) / net borçlanma (-) (GSYİH'nin% 'si)
Net borç verme (+) / net borçlanma (-) (cari LCU)
Ayrımcılık hükmü anayasada cinsiyetten bahseder (1 = evet; 0 = hayır)
Gebe olmayan ve kayıtsız kadınlar erkekler ile aynı işleri yapabilirler (1 = evet; 0 = hayır)
Diğer giderler (giderlerin% 'si)
Diğer giderler (cari LCU)
Diğer vergiler (gelir yüzdesi)
Diğer vergiler (mevcut LCU)
İstatistiksel kapasitenin periyodikliği ve zamanındalık değerlendirmesi (ölçek 0 - 100)
Barış bekçilerinin varlığı (görevdeki asker, polis ve askeri gözlemci sayısı)
Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%)
Kamu kredi kayıt kapsamı (yetişkinlerin yüzdesi)
Gelir, hibeler hariç (GSYİH'nin% 'si)
Gelir, hibeler hariç (mevcut LCU)
Sosyal katkılar (gelir yüzdesi)
Sosyal katkılar (mevcut LCU)
İstatistiksel kapasitenin kaynak veri değerlendirmesi (ölçek 0 - 100)
İstatistiksel Kapasite puanı (Genel ortalama)
Yasal haklar endeksinin gücü (0 = zayıftan 12'ye = güçlü)
Sübvansiyonlar ve diğer transferler (giderlerin% 'si)
Sübvansiyonlar ve diğer transferler (mevcut LCU)
Vergi ödemeleri (sayı)
Vergi geliri (GSYİH'nin yüzdesi)
Vergi geliri (mevcut LCU)
İhracat vergileri (vergi gelirlerinin% 'si)
İhracat vergileri (mevcut LCU)
Mal ve hizmetler üzerindeki vergiler (gelir yüzdesi)
Mal ve hizmetler üzerindeki vergiler (sanayi ve hizmetlere% katma değer)
Mal ve hizmetler üzerindeki vergiler (cari LCU)
Gelir, kar ve sermaye kazançları üzerindeki vergiler (gelir yüzdesi)
Gelir, kar ve sermaye kazançları üzerindeki vergiler (toplam vergiler yüzdesi)
Gelir, kar ve sermaye kazancı üzerindeki vergiler (cari LCU)
Uluslararası ticarette vergiler (gelir yüzdesi)
Uluslararası ticarette vergiler (cari LCU)
Vergi hazırlama ve ödeme zamanı (saat)
Toplam vergi oranı (ticari kârın% 'si)

Tüm İstatistiklerin Listesi


Bu sayfayı paylaşın