Eğitim İstatistikleri :

Düzeltilmiş net kayıt oranı, birincil (ilkokul çağındaki çocukların% 'si)
Düzeltilmiş net kayıt oranı, ilköğretim, kadın (ilkokul çağındaki çocukların% 'si)
Düzeltilmiş net kayıt oranı, ilköğretim, erkek (ilkokul çağındaki çocukların% 'si)
Okul dışındaki ergenler (ortaokul çağının% 'si)
Okul dışındaki ergenler, kadın (kadın ortaokul çağının% 'si)
Okul dışındaki ergenler, erkek (erkek ortaokul çağının% 'si)
Tüm eğitim personeli tazminatı, birincil (birincil kamu kurumlarındaki toplam harcamaların yüzdesi)
Tüm eğitim personeli tazminatı, ikincil (ikincil kamu kurumlarındaki toplam harcamaların% 'si)
Tüm eğitim personeli tazminatı, üçüncül (üçüncül kamu kurumlarındaki toplam harcamaların% 'si)
Tüm eğitim personeli tazminatı, toplam (kamu kurumlarındaki toplam harcamaların% 'si)
Okul dışındaki çocuklar (ilkokul çağının yüzdesi)
Okul dışındaki çocuklar, kadın (kadın ilkokul çağının% 'si)
Okul dışındaki çocuklar, erkek (erkek ilkokul çağının% 'si)
Okul dışındaki çocuklar, birincil
Okul dışı çocuklar, birincil, kadın
Okul dışı çocuklar, birincil, erkek
Zorunlu eğitim, süre (yıl)
Mevcut eğitim harcamaları, birincil (birincil kamu kurumlarındaki toplam harcamaların yüzdesi)
Mevcut eğitim harcamaları, ikincil (ikincil kamu kurumlarındaki toplam harcamaların yüzdesi)
Mevcut eğitim harcamaları, üçüncül (üçüncül kamu kurumlarındaki toplam harcamaların% 'si)
Mevcut eğitim harcamaları, toplam (kamu kurumlarındaki toplam harcamaların yüzdesi)
Eğitim düzeyi, en az Lisans veya eşdeğer, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az Lisans veya eşdeğeri, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az Lisans veya eşdeğer, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış alt sekonder, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış alt sekonder, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış alt sekonder, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış post-ikincil, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış lise sonrası, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış post-ikincil, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış birincil, nüfus 25+ yıl, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış birincil, nüfus 25+ yıl, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış birincil, nüfus 25+ yıl, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış kısa dönem üçüncüsü, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış kısa dönem üçüncüsü, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış kısa dönem üçüncüsü, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış üst ikincil, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az tamamlanmış üst ikincil, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en azından tamamlanmış üst ikincil, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az yüksek lisans veya eşdeğeri, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az yüksek lisans veya eşdeğeri, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, en az yüksek lisans veya eşdeğeri, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, Doktora veya eşdeğer, nüfus 25+, kadın (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, Doktora veya eşdeğer, nüfus 25+, erkek (%) (kümülatif)
Eğitim düzeyi, Doktora veya eşdeğer, nüfus 25+, toplam (%) (kümülatif)
İlköğretime harcanan harcamalar (devletin eğitim harcamalarının yüzdesi)
Ortaöğretime harcanan harcamalar (devletin eğitim harcamalarının yüzdesi)
Yükseköğretime yapılan harcamalar (devletin eğitim harcamalarının yüzdesi)
Devletin eğitim harcamaları, toplam (GSYİH'nin% 'si)
Devletin eğitim harcamaları, toplam (hükümet harcamalarının yüzdesi)
Öğrenci başına devlet harcamaları, birincil (kişi başına düşen GSYİH yüzdesi)
Öğrenci başına devlet harcamaları, ikincil (kişi başına düşen GSYİH yüzdesi)
Öğrenci başına devlet harcamaları, tersiyer (kişi başına düşen GSYİH yüzdesi)
İlköğretimin birinci sınıfındaki brüt alım oranı, kadın (ilgili yaş grubunun% 'si)
İlköğretimin birinci sınıfındaki brüt alım oranı, erkek (ilgili yaş grubunun% 'si)
İlköğretimin birinci sınıfındaki brüt alım oranı, toplam (ilgili yaş grubunun% 'si)
İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si)
İşgücü, toplam
Okur yazarlık oranı, yetişkin kadın (15 yaş ve üstü kadın oranı%)
Okur yazarlık oranı, yetişkin erkek (15 yaş üstü erkeklerin% 'si)
Okur yazarlık oranı, yetişkin toplamı (15 yaş ve üstü kişilerin% 'si)
Okur yazarlık oranı, gençlik (15-24 yaş arası), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okur yazarlık oranı, genç kadın (15-24 yaş arası kadınların yüzdesi)
Okur yazarlık oranı, gençlik erkeği (erkeklerin% 15-24'ü)
Okur yazarlık oranı, gençlik toplamı (15-24 yaş grubundakilerin yüzdesi)
İkinci kademe tamamlanma oranı, kadın (ilgili yaş grubunun% 'si)
Alt ikinci tamamlanma oranı, erkek (ilgili yaş grubunun% 'si)
Alt ikincil tamamlama oranı, toplam (ilgili yaş grubunun% 'si)
Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl)
1. sınıftaki net alım oranı (resmi okul çağındaki nüfusun% 'si)
1. kadında net alım oranı, kadın (resmi okul çağındaki nüfusun% 'si)
1. sınıf erkeklerde net alım oranı (erkek resmi okul çağındaki nüfusun% 'si)
Yaşça büyük öğrenciler, birincil (kayıt yüzdesi)
Yaşlılar, ilkokul, kadın (kadın kayıtlarının yüzdesi)
Yaşlılar, ilkokul, erkek (erkeklerin% 'si)
5. sınıfa devam etme, kadın (kohortun% 'si)
5. sınıfa devam etme, erkek (kohortun% 'si)
5. sınıfa geçme, toplam (kohortun% 'si)
Birincil, kadin son sınıra kadar olan süre (kohortun% 'si)
Birincil, erkeklerin son derecesine kadar olan süre (kohortun% 'si)
Birincil, toplam puanın kalıcılığı (toplam kohortun% 'si)
Nüfus yaşları 0-14 (toplamın% 'si)
Nüfus yaşları 15-64 (toplamın% 'si)
İlk öğretim, süre (yıl)
Birincil tamamlanma oranı, kadın (ilgili yaş grubunun% 'si)
Birincil tamamlanma oranı, erkek (ilgili yaş grubunun% 'si)
Birincil tamamlanma oranı, toplam (ilgili yaş grubunun% 'si)
İlköğretim, süre (yıl)
İlköğretim, öğrenciler
İlköğretim, öğrenciler (% kadın)
İlköğretim, öğretmenler
İlköğretim, öğretmenler (% kadın)
İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl)
Ortaöğretime ilerleme (%)
Ortaokula ilerleme, kadın (%)
Ortaokula ilerleme, erkek (%)
Öğrenci-öğretmen oranı, alt sekonder
Pupil-öğretmen oranı, preprimary
Öğrenci-öğretmen oranı, birincil
Öğrenci-öğretmen oranı, ikincil
Öğrenci-öğretmen oranı, üçüncül
Öğrenci-öğretmen oranı, ikincil
Tekrarlayıcılar, birincil, kadın (kadın kaydı yüzdesi)
Tekrarlayıcılar, birincil, erkek (erkek kayıtlarının yüzdesi)
Tekrarlayıcılar, birincil, toplam (toplam kayıtların% 'si)
Okul kaydı, okul öncesi (% brüt)
Okul kaydı, preprimary, kadın (% brüt)
Okul kaydı, preprimary, erkek (% brüt)
Okul kaydı, birincil (% brüt)
Okul kaydı, birincil (% net)
Okul kaydı, birincil (brüt) cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, ilköğretim ve ortaöğretim (brüt), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, ilköğretim, kadın (% brüt)
Okul kaydı, ilköğretim, bayan (% net)
Okul kaydı, ilköğretim, erkek (% brüt)
Okul kaydı, ilköğretim, erkek (% net)
Okul kaydı, birincil, özel (toplam birincilin% 'si)
Okul kaydı, ikincil (% brüt)
Okul kaydı, ikincil (% net)
Okul kaydı, ikincil (brüt) cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, ortaokul, kadın (% brüt)
Okul kaydı, ortaokul, kadın (% net)
Okul kaydı, sekonder, erkek (% brüt)
Okul kaydı, ikincil, erkek (% net)
Okul kaydı, ikincil, özel (toplam ikincil%)
Okul kaydı, üçüncül (% brüt)
Okul kaydı, tersiyer (brüt), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI)
Okul kaydı, üçüncül, kadın (% brüt)
Okul kaydı, üçüncül, erkek (% brüt)
Orta öğretim, süre (yıl)
Ortaöğretim, genel öğrenciler
Ortaöğretim, genel öğrenciler (% kadın)
Ortaöğretim, öğrenciler
Ortaöğretim, öğrenciler (% kadın)
Ortaöğretim, öğretmenler
Ortaöğretim, öğretmenler (% kadın)
Ortaöğretim, öğretmenler, kadın
Ortaöğretim, mesleki öğrenciler
Ortaöğretim, mesleki öğrenciler (% kadın)
Yüksek öğretim, akademik kadro (% kadın)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler (toplam öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler, kadın (kadın öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler, erkek (erkek öğretmenlerin% 'si)
İlköğretimde eğitimli öğretmenler (toplam öğretmenlerin% 'si)
İlköğretimde eğitimli öğretmenler, kadın (kadın öğretmenlerin% 'si)
İlköğretimde eğitimli öğretmenler, erkek (erkek öğretmenlerin% 'si)
İlköğretimde eğitimli öğretmenler (toplam öğretmenlerin% 'si)
İlköğretimde eğitimli öğretmenler, kadın (kadın öğretmenlerin% 'si)
İlköğretimde eğitimli öğretmenler, erkek (erkek öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler (toplam öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler, kadın (kadın öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler, erkek (erkek öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler (toplam öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler, kadın (kadın öğretmenlerin% 'si)
Ortaöğretimde eğitimli öğretmenler, erkek (erkek öğretmenlerin% 'si)
İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)
İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini)
İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini)


pmid2cite.com'u PubMed makaleleri için AMA kaynak üreteci olarak tavsiye ediyoruz.

Tüm İstatistiklerin Listesi


Bu sayfayı paylaşın